İnsan Kaynakları

Instagram

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Şirketimizin uyum içinde, etkin, rekabetçi bir yapıya erişmesi ve sürekli gelişim içinde olması  için, birlikte çalışarak şirket birikim ve gücünün seferber edilmesi için gerekli İnsan Kaynakları Politikalarını oluşturarak yürütmek en temel insan Kaynakları yaklaşımınızdır.

Bunun için;
Çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkararak onların şirket amaçları doğrultusunda fayda sağlamasını da sağlayacak sistemlerin ve yetenek havuzlarının oluşturulması,
Kuruma bağlı, çalışma ortamı dışında da bu şirketin bir parçasıolmaktan gurur duyan ve bunu dile getiren bir kültür oluşturmak,
Çalışanlaımıza hem kendilerinin, hem kurumun memnuniyet duyacağı etkin kariyer yönetimi sistemleri kurmak,
Etkin ve motive bir insan gücü yapısı oluşturmak üzere gerekli liderliğin sergilenmesini sağlayacak altyapının oluşturulması  bizler için kritik yaklaşımmlardır.

Doğru işe, doğru insanı seçiyoruz… Peki nasıl mı?

En iyi uygulamaları kurum içinde ve dışında ortaya çıkarıp yaygınlaştırarak, Dünya Standartlarında insan Kaynakları Yönetim anlayışını benimseyerek…

  • Kişilik Testleri
  • Mesleki Testler
  • Yetkinlik Belirleme
  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar ve Testler
  • Sunum Egzersizleri
  • Grup Mülakatlar?
  • şirket içi Atamalar
  • Grup içi Rotasyon
  • Değerleme

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda adayların yetkinlikleri, işe yönelik bilgi ve becerilerinin analizi yapılarak işe alımı gerçekleştirilir. Bu sayede işe uygun olabilecek en doğru aday PLASIS şirketinde kariyerine ilk adımını atmış olur.