İnsan Kaynakları

Instagram

İnsan Kaynakları Politikamız

Kariyer Hedefinize giden yollar PLASIS'ten geçer…

Kariyer planlaması sürecinde, başarmaya istekli, performansını ortaya koyabilen ve daha fazla sorumluluğu taşayabileceğine inanılan her çalışanımızın  kariyer hedeflerine destek verilmektedir.

Firmamızda çalışanlarımızın kariyerlerine destek için öncelikle terfi edeceği bölümün ihtiyacı olan yetkinliklere yönelik eğitimlere , işirket içi atamalara ve grup içi rotasyonlara yer verilmektedir.

Her seviyede çalışanlarımızın ihtiyaçlarına ve mesleki gerekliliklerine göre şirket içinden veya şirket dışından sağlanmak üzere eğitimleri verilir. Şirket içerisinde rotasyon imkanları sağlanabilir.

Kariyerine ilk adımı atan çalışanlarımız için oryantasyon programı düzenlenir.Bu program dahilinde yapılacak olan görüşmede;

  •          Şirket politikaları, hedefleri ve stratejileri,
  •          Şirketin prosedürleri, hedefleri ve stratejileri,
  •          Şirketin departmanları ve kendi çalışma ortamı, hakkında gerekli tüm bilgiler aktarılır.

Bu görüşmenin ardından aramıza yeni katılan çalışanımıza, tüm iş arkadaşları yerlerinde ziyaret edilerek tanıtılır.

Firmamızda  çalışanlarımıza sunulan olanaklar…

Şirketimizde, çalışanların fikirlerini rahatça söyleyebilecekleri, yetkinliklerini kullanabilecekleri ortamlar sağlamak en önemli değerlerimizdendir. Zira biz bu fikirlere saygı duyar, deðerlendirmeye alır ve rekabette nasıl bize avantaj sağlayabileceği konusunda gerekli tartışma ortamları yaratmayı olmazsa olmaz bir ilke olarak kabul ederiz.

Şirketimizde Ücret Yönetimi; ücretler, yılda bir kez piyasa şartları ve performansa göre düzenlenir. Çalışanlarımızın  ücret seviyeleri belirlenirken işinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları ön planda tutulur, eşit ve adil bir ücret politikası izlenir.