Tedarikçi El Kitabı

1. AMAÇ

Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek amacıyla, bu el kitabı oluşturulmuştur.

 

 2. KAPSAM

Plasis Plastik Tedarikçi El kitabı kalite gerekliliklerinin en üst seviyede sağlanması amacıyla tedarikçilerin ana hatlarını belirtir ve tedarik edilen malzemelerde en yüksek malzeme standartlarını garanti altına almak için uyulması gereken kuralları gösterir.

Onaylı tedarikçi listesinde yer alan mal ve hizmetlerin temin edildiği tedarikçilerimizi kapsar. Bu tedarikçiler Plasis Plastik ürün kalitesini doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyen hammadde, malzeme, fason işleri (hizmetleri) temin ederler ve yeterlilikleri onaylanmıştır.

Ürünlerinin ve proseslerinin kalitesini garanti etmek için, bu el kitabı içerisindeki önlemleri alır, devam ettirir ve uygularlar. Talebimiz üzerine de veriler, kayıtlar ve uygulama sonuçları gibi bu önlemlerle ilgili tüm detaylar tarafımıza bildirilir. Bu süreç ilk numune sunuşu ile başlamaktadır.

Direkt tedarikçilerin tedarik zinciri boyunca (Plasis Plastik Tedarikçi Kalite El Kitabı Gereklilikleri) yönetimi ve uygulaması gerekmektedir (Tier-1, Tier-2, Tier-3, Tier-4, ...)

Müşteri Özel İstekleri veya yazılı anlaşmalar yoksa, Plasis Plastik, tedarikçilerinin AIAG tarafından yayınlanan beş temel referans el kitabını (core tools) edinmelerini ve kullanmalarını önerir.

-       İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)

-       Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP)

-       Hata Modları ve Etkileri Analizi (FMEA)

-       Ölçüm Sistemi Analizi (MSA)

-       İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC)

 

3. PLASİS PLASTİK GİZLİLİK KURALLARI

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, ilgili Plasis Plastik temsilcisi tarafından özel bir yazılı izin verilmediği sürece Plasis Plastik’in müşterisi ile doğrudan iletişim kurmaz veya Plasis Plastik’in müşterisine herhangi bir bilgi iletmez.

 

Kaliteyi, finansmanı veya her ikisini de etkileyebilecek herhangi bir organizasyonel değişiklik önceden Plasis Plastik’e bildirilmelidir. Bu değişiklikler şirket mülkiyeti, şirket adı, üretim yerleri, kalite onayları, süreçler veya denetim yöntemleri ile ilgili önemli değişiklikler olabilir fakat bunlarla sınırlı değildir.

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, Plasis Plastik’in ve müşterisinin projelerinin, bilgilerinin ve mallarının gizliliğini korumak zorundadır. Kalıp bilgileri, Teknik Şartname, Teknik Resimler, Araçlar, Muayene Yöntemleri, İmalat Teknikleri vb. gibi bilgiler veya Tedarikçi ile paylaşılan dokümanlar 3. Şahıslar ile paylaşılamaz ve bilgilendirme  yapılamaz..

 

 4. UYGULAMA

Tedarikçi seçimimize ilişkin uygulamalarımız bu el kitabına göre yürütülmektedir. Satınalma Bölümümüz bu çalışmanın koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Tedarikçi seçimi, “müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece” akreditasyonu olan belgelendirme kuruluşu tarafından en az ISO 9001:2015 belgesi almış tedarikçiler arasından yapılır.

Müşteriler tarafından “yüksek kritiklik” olarak nitelendirilmiş parçaların temin edildiği tedarikçiler “yüksek etkili – high impact” tedarikçiler olarak tanımlanır ve bu tedarikçilerden minimum IATF16949:2016 belgesi sahibi olmaları istenir. Aynı iş kolunda çalışan tedarikçilerden IATF16949:2016 belgesine sahip olan tercih edilebilir. Bunun yanında yine müşteri talepleri doğrultusunda, ISO 14001 çevre ve / veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem belgeleri de bazı tedarikçilerimizden talep edilebilecektir. Tedarikçiler, yeni aldıkları ya da revizyon olmuş tüm kalite sistem belgelerini Plasis Plastik’e bildirmekle sorumludur. Ayrıca Plasis Plastik tedarikçilerin belge güncelliğini yıllık kontroller ile sağlayabilir.

 

 4.1. Firma Bilgi Formu:

Tedarikçilerimizi teknik ve ticari açıdan tanıyabilmek için, tedarikçilerimize yönelik olarak F740.01 Firma Bilgi Formu, düzenlenmiştir. İlk defa Plasis Plastik tedarikçi portföyüne girecek tedarikçiler için çalışmanın başlangıcında, Satınalma bölümü Firma Bilgi Formunu tedarikçi adayına iletir. Tedarikçi adayı, bu formu doldurup, Satınalma bölümüne geri teslim eder.

 

 

 4.2. Firma Ziyareti ve Tedarikçi Seçimi:

Firma bilgi formunun değerlendirilmesinden sonra, Satınalma ve Kalite Güvence bölümlerimiz gerekli görürlerse tedarikçi adayının olanaklarını yerinde gözlemlemek için firmayı ziyaret ederler. Bazı durumlarda Plasis Plastik’deki ilgili diğer bölümler de bu ziyaretlere katılabilir. Bu ziyaretin amacı, tedarikçi adayı tarafından gönderilmiş form ve detay bilgi içeriklerinin gözlemlenmesidir. Ayrıca, tedarikçinin Plasis Plasis hakkında bilmek ve öğrenmek istediği konular bu gözlem ziyaretinde ele alınabilir. Tedarikçi ön değerlendirme soru listesi kullanılarak tedarikçi adayı için ilk değerlendirme gerçekleştirilmiş olur.

Plasis Plastik ve müşterisinin belirleyeceği başka özel isteklerin de yerine getirilemeyecek olması tedarikçi seçim kriterini etkileyen önemli etkenlerdendir. Bu tip tedarikçilerin gelişmeleri ve eksiklerini giderme yönündeki aksiyonları takip edilir. Firmanın istenilen seviyeye gelmesi durumunda, teknik ve ticari beklentiler de karşılanıyorsa çalışma imkânı olabilir.

Plasis Plastik tedarikçilerini tanımlamak için Onaylı Tedarikçi Listesi kullanır. Tedarikçi seçim sürecinde aşağıda belirtilen kriterler değerlendirilir;

·         Seçilen Tedarikçinin Ürün Uygunluğunun ve Kuruluşun Ürününün Müşteriye Kesintisiz Tedariğinin Risk Değerlendirmesi

·         İlgili Teslimat ve Kalite Performansı

·         Tedarikçi Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirmesi

·         Çok Fonksiyonlu Karar Verme

·         Uygulanabiliyor Ise, Yazılım Geliştirme Yeteneğinin Değerlendirmesi,

·         Finansal istikrar

·         Satın Alınan Ürünlerin, Malzemelerin veya Hizmetin Karmaşıklığı

·         Gereksinim Duyulan Teknoloji (ürün veya proses)

·         Mevcut Kaynakların Yeterliliği (örn. insan, altyapı, tesis)

·         Tasarım ve Geliştirme Yeteneği (proje yönetimi dahil)

·         İmalat Yeteneği

·         Değişim Yönetimi Prosesi

·         İşin Devamlılığının Planlaması (Örn. Afete Hazırlık, Acil Durum/Beklenmedik Durum Planlaması)

·         Lojistik Prosesi

·         Müşteri Hizmetleri

 

4.3. Teklif Verme:

Plasis Plastik tedarikçilerinden teklifleri talep eder. Tedarikçi adayı, satınalma verilerimiz doğrultusunda, ayrıntılı fiyat analizi düzenler ve teklifini Satınalma bölümüne iletir. Plasis Plastik olarak tekliflerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlaması açısından tedarikçilerden mutlaka detaylı fiyat analizleri beklenmektedir.

Teklif İsteği ile birlikte aşağıda örnekleri sıralanan satınalma verileri tedarikçi adayına verilir.

o   Parça teknik resimleri veya numuneler vs.

o   Şartname ve test metodları

 

4.4. Teklifin Onayı:

Tedarikçi adaylarının teklifleri, Satınalma bölümü tarafından değerlendirilir. Her proje için en az üç firmadan teklif alınır. Bazı özel durumlarda (prosesin çok özel olması, sürenin yeterli olmaması v.s.), bu durum değişebilir. Satınalma Bölümü değerlendirmesini yapar. Anlaşma sağlanması durumunda seçilen tedarikçiye numune siparişi açılır.

 

4.5. Müşteri Temsilcisi:

Tedarikçi firma, Kalite Güvence ve Satınalma bölümlerimizle muhatap olacak ve tercihen teknik bölümlerden bir “Müşteri Temsilcisi” atamalıdır. Bu “Müşteri Temsilcisi’nden” beklentilerimiz:

·         Satınalma Bölümü tarafından aktarılan satınalma verilerinin saklanması ve güncelliğinin takibi,

·         Tedarikçi firmadaki ilgili kişilerin bu el kitabı hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi,

·         Tedarikçinin temin ettiği malzeme veya hizmetin, gerek Plasis Plastik ’deki, gerekse son kullanım alanındaki “kullanma ve çevre koşulları” ‘nın bilinmesi; bu doğrultuda Plasis Plastik ‘in ilgili bölümleri ile ortak çalışılarak “kontrol altına alınacak” parametrelerin tesbit edilmesi, ölçüm kontrol sistemlerinde uyumun sağlanması, bilgi alışverişi ile bu duruma süreklilik kazandırılması,

·         “Şüpheli ürün” sevkiyatlarının Satınalma Bölümüne bildirilmesi, işletmemizde takip edilmesi, ayırımının yapılması v.b.

·         Tedarikçi firmada ortaya çıkan “ürün ve proses ile ilgili” her türlü uygunsuzluğun ve bunlarla ilgili düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ve Plasis Plastik ‘in bilgilendirilmesi,

·         Özet olarak firmamız ile tedarikçi firma arasında, teknik ve lojistik konular açısından akışı organize edecek kişi ve temsilci olması.

 

4.6. Projenin Başlatılması:

Olumlu bulunan tedarikçi adaylarına, Tedarikçi El Kitabı ve üretimi yaptırılacak malzeme ile ilgili teknik dokümantasyonu kapsayan “satınalma verileri” (resim, şartname v.s.) Satınalma Bölümü tarafından gönderilir ve bu dokümanların güncelliği kayıt altına alınarak takip edilir. Tedarikçi El Kitabı’na ayrıca Plasis Plastik internet sitesinden erişilebilir. Tedarikçi adayı, eksiksiz teslim aldığını beyan ettiği bu dokümanların muhafaza edilmesinden, üçüncü kişilere karşı gizliliğinin korunmasından ve istendiğinde eksiksiz olarak geri verilmesinden sorumludur. Bunun yanında tedarikçi firma ile Plasis Plasis Genel Satınalma Şartnamesi imzalanır. Bu şartnameyi, tedarikçi firmadan, imza sirkülerinde imza yetkisi olan bir kişinin imzalaması gerekir. Şartnamenin bir kopyası Plasis Plastik ’e gönderilir.

Bu verileri alan tedarikçi, çalışma yapacağı proje ile ilgili bir proje planını (parça için gerekli kalıp, model, aparat, ilk deneme, ilk numune, PPAP sunum tarihini ve seri üretime hazır olacağı tarihi de içerecek şekilde) Plasis Plastik Satınalma Bölümü ‘ne sunar. Plasis Plastik ’in bu planı onayından sonra projenin takibi bu plana göre yapılır. Müşteri taleplerinden kaynaklanacak her türlü plan değişikliğini Plasis Plastik tedarikçisine iletir ve proje planının revizyonunu isteme hakkını saklı tutar. Tedarikçi proje başlangıcında taahhüt ettiği planda haber vermeksizin ve Plasis Plastik onayını almaksızın değişiklikler ve gecikmeler yapar ise, Plasis Plastik ilk numune siparişini iptal edebilir. Bu iptalden doğabilecek hiçbir maddi tazmin talebi Plasis Plastik tarafından kabul edilmeyecektir.

 

4.7. Numune Siparişi ve Onayı (PPAP Gereklilikleri)

Satınalma bölümü tarafından Sipariş Formu ile tedarikçiye ilk numune siparişi açılır. Tedarikçi firma; kendisinden istenen parçanın numune partisini üretir ve özel bir istek belirtilmediği sürece AIAG (Automotive Industries Association Group) güncel PPAP’a uygun olarak dökümanları   Seviye - 3 PPAP dosyası olarak hazırlarlamak zorundadır.

PPAP sunumlarında, tedarikçi firma ürünün IMDS (International Material Data System) datalarını da mutlaka teslim etmelidir.

Plasis Plastik; ürün özelliğini, tedarikçinin geçmiş performansını dikkate alarak PPAP sunuş seviyesini değiştirebilir.

Parça onay kriterlerinden biride, tedarikçi bulguları ile Plasis Plastik bulgularının uyumlu olmasıdır.

Tedarikçi yapacağı PPAP sunumu ve ön seri üretim sırasında aşağıdaki konulara dikkat etmelidir:

Numune onayı için ön seri üretimden yararlanılır. Firmamız tarafından yazılı olarak talep edilecek miktara göre ön seri üretimi yapılır.

 

Özel Karakteristikler:

Özel karakteristikler, ürün kalitesi veya işlem kabiliyeti göstergeleri için çok önemli olan özelliklerin önemli unsurlarını kapsar.

Müşteri, Tedarikçi, Plasis Plastik tarafından tanımlanmış veya teknik resimlerde, şartnamelerde veya benzeri türde belgelerde tanımlanan Özel karakteristikler, bir dokümantasyonla belirtilmelidir.

Bu semboller ve sembollerin tanımlamaları Özel Karakteristikler Tablosu ‘nda verilmiştir. Aşağıda ise Plasis Plastik ‘in özel karakteristik sembolleri görülmektedir.

 

Uygunluk / Fonksiyon                              Emniyet / Yönetmelik

Karakteristikler                                         Karakteristikler

Önemli Karakteristik /                                 Emniyet Karakteristiği /                               Emniyet Parçaları /

Major Characteristic                                   Safety Related Characteristic                      Safety Related Component

 

Kritik Karakteristik

Sapma durumunda, yasal şartlarda uyumsuzluk, fonksiyon, uyum, montaj ve görünüm olarak müşteride önemli ölçüde memnuniyetsizlik oluşturacak durumdur.

Önemli Karateristik

Sapma durumunda müşteride memnuniyetsizlik oluşmasa bile Plasis Plastik tarafından önemli kabul edilen özelliklerdir.

SPC

İstatistiksel Proses Kontrol

İstatistiksel Proses Uygulanacak Özellikler iş talimatlarında belitilmektedir.

 

 

Tedarikçi firmadan alındıktan sonra Plasis Plastik tarafından üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan müşteriye aynen aktarılan ürün karakteristikleri; “direk geçen karakteristikler – pass through characteristics” olarak adlandırılır.

Bu karakteristikler; yine özel karakteristik sembolleri ile gösterilmekte olup, İlk Numune – Giriş Muayene Talimatı ‘nda kontrol metodu “firma raporu” şeklinde belirtilmekte ve bu karakteristiklerle ilgili uygunluk raporları her sevkiyat partisinde tedarikçiden talep edilmektedir.

Aynı şekilde tedarikçi firmanın kendi alt tedarikçisinden alındıktan sonra üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan Plasis Plastik ‘e aynen aktarılan ürün karakteristikleri de “direk geçen karakteristikler – pass through characteristics” olarak adlandırılır.

Kararlaştırılan tüm Özel Karakteristikler SPC ile belgelenmeli ve izlenmelidir (Hesaplamalarda AIAG SPC El Kitabına uyulmalıdır).

Kabul edilen tüm Özel Karakteristiklerin ölçüm uygunluğu MSA ile belgelenmeli ve izlenmelidir (Hesaplamalarda AIAG MSA El Kitabına uyulmalıdır). Mümkünse, hesaplama için yazılım kullanılmalıdır. Hesaplama yazılımı veya araçları AIAG MSA El Kitabındaki formüllerle doğrulanmalıdır.

İlk numune çalışmaları esnasında PPAP dosyasında, bu karakteristikler için,

1) Aksi belirtilmedikçe, S (Safety: Emniyet) sınıfı karakteristiklerde Cpk ≥ 1,67 sağlanmalı.

2) Aksi belirtilmedikçe, R (Regulation: Regulasyon/Mevzuata Uyum), C (Critical: Kritik) ve M1(Major: Temel konular) sınıfı karakteristiklerde Cpk ≥ 1.67 olmalıdır.

Bu karakteristiklerde; İlk Numune – Giriş Muayene Talimatı ‘nda kontrol metodu “firma raporu” şeklinde belirtilmekte ve bu karakteristiklerle ilgili uygunluk raporları tedarikçiden talep edilmektedir.

 

Ölçüsel Değerlendirme:

Numune çalışmalarında tedarikçi ürünleri numaralandırarak ölçmeli, raporlamalı ve PPAP dosyası ile beraber sunmalıdır. Bu çalışmada parça resmi üzerindeki tüm karakteristikler ölçülmelidir. Raporlarda sayısal değer içermeyen uygunluk ifadeleri olmamalıdır, ölçümlerin yapıldığı tarihler ve kişiler rapor üzerinde belirtilmelidir. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi sorumluluğu tedarikçilerindir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, tedarikçinin parçaları ve / veya dökümanları sunmaması için bir sebeptir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi birini karşılayamıyorsa, ne yapılması gerektiği konusunda Plasis Plastik’e başvurmalıdır.

 

Ürün Laboratuvar Değerlendirme:

Tedarikçi, resim üzerinde belirtilmiş, kimyasal / fiziksel / testleri yapmalı, eğer tedarikçi gerekli testleri yapabilecek imkanlara sahip değil ise, gerekli hizmeti uygun bir kaynaktan (akredite laboratuvar) temin etmelidir. Yapılacak olan testler, mutlaka resim üzerinde belirtilmiş birimlere ve şartlara uygun olarak yapılmalı ve raporlanmalıdır. Testlerin bağımsız / ticari laboratuvar tarafından yapılması durumunda, sonuçlar onların firma anteti olan sayfalarda veya norm rapor formatında sunulmalıdır. Ürün onayında belirtilen tüm testler yapılmalıdır ve asıl değerlerle birlikte uygun bir düzen içerisinde listelenmelidir. Raporlarda sayısal değer içermeyen uygunluk ifadeleri olmamalıdır, ölçümlerin yapıldığı tarihler ve kişiler rapor üzerinde belirtilmelidir. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi sorumluluğu tedarikçilerindir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, tedarikçinin parçaları ve / veya dökümanları sunmaması için bir sebeptir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi birini karşılayamıyorsa, ne yapılması gerektiği konusunda Plasis Plastik’e başvurmalıdır.

 

Değişiklik Yönetimi:

Tedarikçi, herhangibir değişiklik için Plasis Plastik’e resmi bir talepte bulunmalıdır. (değişiklikler için herhangi bir sınırlama yoktur.)

Bu değişiklikler;

·         Proses / Ürün değişiklikleri

·         Yer değişiklikleri (Makine, Hat, Tesis, Tedarikçi yer vb. olabilir.)

·         Alt tedarikçi değişiklikleri

·         Boyutsal değişiklikler

·         IMDS’de verilen bilgileri etkileyebilecek değişiklikler

·         Malzeme veya malzeme kod değişiklikleri

·         Paketleme değişiklikleri

Bazı projelerde tedarikçi firmalar, ürünle ilgili karakteristiklerin bir kısmı ile ilgili belirlenen değerleri sağlayamayabilirler. Bazı toleransların genişletilmesi, alternatif / eşlenik malzeme kullanımı ya da alternatif proses uygulanması v.b. gibi hallerde mümkünse teklif aşamasında sözkonusu karakteristikler için mühendislik değişikliği talep edilebilir. Bu talep doldurulacak olan Mühendislik Değişiklik Talep Formu ile Satınalma bölümü tarafından Teknik Bölüme ‘ne ulaştırılır. Teknik bölüm gerekirse diğer bölümlerin de görüşlerini alarak talebi değerlendirir. Mühendislik değişikliklerinden kaynaklanan onaylarda, muayene ve test talepleri değişikliğin boyutuna göre belirlenir. Gerekli hallerde müşteri görüşü de alındıktan sonra eğer değişiklik olumlu bulunursa yukarıda belirtilen şartlarda numune sunumu yapılır.

Hazırlanan numuneler, basılı / elektronik kopya seviye 3 (aksi belirtilmedikçe) PPAP dosyası ve tedarikçi tarafından doldurulan PPAP Sunum Kontrol Listesi eşliğinde Satınalma Bölümü’ ne sunulur. Gelen dosya Satınalma Bölümü tarafından kontrol edilip, gerekli muayeneler yapılmak amacı ile Kalite Güvence Bölümü ’ne iletilir.

Numuneye ilişkin doğrulama yapılır. Tedarikçi tüm bu gereklilikleri yerine getirdiğinde, numuneler firmamız tarafından laboratuvar ve işletme koşullarında doğrulanır. “Numune Onayı”, seri üretime ve dolayısı ile sevkiyata izin verildiği anlamını taşır.

Gerekli hallerde Plasis Plastik tarafından onaylanan numune parçalar ve PPAP dosyaları, gerekli görülürse müşterinin de onayını almak üzere gönderilir. Bu durumlarda onay müşteriden gelecek karar ile tedarikçiye iletilir.

Onay alamayan ürünler için tedarikçi PPAP dosyasını ve prosesini gözden geçirir ve yukarıda belirtilen çalışmaları tekrar yaparak yeni numune hazırlar.

Tedarikçi firma Plasis Plastik’e PPAP sunumunda kullandığı ve beyan ettiği alt tedarikçilerini Plasis Plastik ve / veya müşterisinin bilgisi haricinde kesinlikle değiştiremez.

Ürünün PPAP sunumundan sonra aşağıdaki şartlardan herhangi biri değiştiğinde yeniden PPAP sunumu yapılması ve onay alınması gereklidir:

·         Parçanın revizyon seviyesinin değişmesi,

·         Proses ve üretim metodunun değişmesi,

·         Fabrika (tesis) içinde değişik bir pozisyona transfer edilen veya başka bir tesisten nakledilen ekipmanla yapılan üretim,

·         Tedarikçi firma Plasis Plastik ‘e PPAP sunumunda kullandığı ve beyan ettiği alt tedarikçilerinin dışında bir alt tedarikçi kullanması,

·         Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi,

·         Uzun süreli ve yüksek adetli bir kalite problemi yaşanması.

 

Tedarikçi; kendi alt tedarikçisinden de yukarıdaki durumlarda yeniden sunum istemek durumundadır.

 

4.8. Sözleşme ve Sipariş:

Seviye 1 malzemeler için tedarikçi ile Plasis Plasis Genel Satınalma Şartnamesi Şartnamede, ürün ve kalite sistemi ile ilgili taleplerimizin karşılanma zorunluluğuna ilişkin şartlar, Seri üretime geçildiğinde bu tedarikçilerle, seri üretime yönelik düzenli aralıklarla verilen programlar aracılığıyla çalışılır. Aksine bir tanımlama yapılmadıkça bu bilgi akışı yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilere, ilk iki ayı haftalık bazda olmak üzere en az altı aylık ve mümkün olan her durumda kesin ve öngörü şeklinde iletilir. Bir ay ve daha kısa süreyi kapsayan dönemsel programlar, kesin durumu gösterir.

 

4.9. Sevkiyat, Ambalajlama ve Ürün Tanımlama:

Tedarikçiler ürünlerini projenin başında, Plasis Plastik tarafından belirlenmiş ambalajlama talimatlarına uygun şekilde yaparlar. Plasis Plastik, tedarikçilerinden ürettikleri ürüne uygun ambalajlama talimatlarının oluşturulması sırasında mutlaka görüş alacaktır.

Sevkedilen ambalajların parça ve izlenebilirlik bilgilerini destekleyecek içeriğe sahip etiketler kullanılmalıdır.

Tedarikçiler, Plasis Plastik ambalajlarının temiz ve sağlam olarak sevk edilmesinden sorumludurlar.

 

4.10. Seri Sevkiyatta Teknik Kabul:

Tüm tedarikçiler, seri üretim sevkiyatları ile birlikte, Plasis Plastik ’in söz konusu parça ile ilgili hazırlamış olduğu İlk Numune – Giriş Muayene Talimat ‘larını (Plasis Plastik tarafından format gönderilmemesi durumunda, şartname veya resme göre hazırlanmış ölçüm raporu da olabilir) ve gerekli ürün raporlarını göndermelidirler. Sevkiyatlar ile birlikte bu dokümanların gelmemesi bir uygunsuzluk olarak değerlendirilecek ve malzemelerin giriş kalite kontrol sürecinin başlamasını engelleyecektir. Bu tür aksamalarda; Plasis Plastik, tedarikçilere performans değerlendirmesinde negatif puan olarak yansıtacaktır. Teknik kabulü yapan Kalite Güvence bölümümüzün yaptığı doğrulamada, rapor içeriğinin uygunsuz bulunması halinde, Plasis Plastik bulguları geçerli kabul edilir. Tedarikçi aksini ispat etmekte serbesttir.

Kalite uygunsuzlukları nedeniyle, giriş kalite kontroldan veya imalattan red olan ürünler nedeniyle Plasis Plastik ’in üretiminin aksaması durumunda; Plasis Plastik, tedarikçilerine her zaman hat duruş faturası kesebilir. Bu durumda Plasis Plastik ’in hesapladığı maliyetler esas alınır.

 

4.11. Mühendislik Onaylı Ürün Kabulü:

Ürün ya da prosesin daha önce onaylanandan farklı olduğu hallerde, tedarikçi; Plasis Plastik Satınalma Bölümün’den belli bir süre ve miktar için yazılı olarak sapma isteyebilir. Ancak tedarikçinin sapma isteyebilmesi için, çıkan hatanın nedenini ve alınacak kalıcı faaliyeti tespit ederek bu taleple birlikte Plasis Plastik’e iletmesi gereklidir.

Tedarikçinin bu talebi, Plasis Plastik Satınalma, Kalite Güvence ve gerekli olduğu durumlarda Üretim Bölümleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda; sapma onayı Satınalma Bölümü tarafından, verilmiş olan sapmaya ait onay numarası, geçerlilik süresi ve adet ile birlikte yazılı olarak tedarikçiye bildirilir. Tedarikçi bu onay ile sevk edeceği tüm malzemeye ait ambalajları Plasis Plastik’ den alınmış sapma onay numarası ile “uygun şekilde” işaretleyerek göndermekle yükümlüdür.

Sapma izninin bitmesi ve ürün ya da prosesin daha önce onaylanan şartlara dönmesi sonrasında sevk edilecek ilk partinin ambalajları üzerinde de, uygun ürün olduğunu belirten özel bir açıklama olmalıdır.

 

 

 

4.12. Kalite Problemi Bildirimine Cevap Verme:

Giriş kalite kontrolden ve üretimden red olan malzemeler için Kalite Güvence Bölümü tarafından 8D Raporu ile tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır.

Tedarikçi 48 saat içinde geçici aksiyonlarını, 7 iş günü içinde kalıcı aksiyonlarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. Düzeltici faaliyete tedarikçi tarafından yapılan faaliyetlerin etkinliği ve faaliyetin kapatılması Kalite Güvence Bölümü tarafından yapılır.

Tedarikçi 7 iş günü içinde red olan ürünlerin ne yapılacağı konusunda da Plasis Plastik’le mutabakat sağlamak durumundadır. Aksi takdirde red ürünler hurdaya ayrılarak tedarikçiye fatura edilecektir.

 

4.13. İade Analizleri:

Tedarikçiler, Plasis Plastk’e temin etmiş olduğu ürünlere ait iadelerin sebeplerini analiz ederek, bu sebepleri ortadan kaldıracak faaliyetleri gerçekleştirmek ve istenildiğinde bunları dokümante etmek ile yükümlüdürler.

 

4.14. Tedarikçi Alanında Doğrulama:

Gerek şirketimiz personelleri gerekse müşterilerimiz, önceden haber vermek kaydı ile, temin edilen ürünü tedarikçi sahasında doğrulayabilirler. Bu doğrulama, ürünün teknik kabul işlemini kaldırmaz. Adı geçen partinin teknik kabulde uygunsuzluğunun belirlenmesi durumunda parti red ve iade edilebilir. Plasis Plastik aksi belirtilmedikçe tedarikçilerinden temin edilen tüm ürünlere Run&Rate (Kapasite Doğrulaması) yapabilir. ve tedarikçilerden bu çalışma sonuçlarına uymasını ister.

Plasis Plastik Satınalma Bölümü, gerekli gördüğü projeler için, gerekli gördüğü tedarikçilerine, ilk numune aşamasında proses ve sistem denetimi yapar. Ayrıca seri imalatın güvenilirliğini kontrol altında tutmak amaçlı olarak, yine gerekli gördüğü tedarikçilerine, Tedarikçi Denetleme Planı çerçevesinde, gerekli görüldüğü noktalarda tedarikçilerden iyileştirme istenir ve üretim hatlarını riske atan faktörler ortadan kaldırılır. Bunun dışında gerekli görüldüğü durumlarda, strateji ve gelişim, iş organizasyonu, tedarikçi teslimat programları, kapasite, üretim kontrol ve sevkiyat açısından tedarikçileri değerlendirebilir.

 

4.15. Dokümanların ve Kalite Kayıtlarının Saklanması:

Tedarikçiler; Plasis Plastik ‘e temin ettikleri ürünlere ait tüm girdi kontrol, üretim kontrol, avadanlık ve ekipman kayıtları ve satınalma emirleri v.b. doküman ve kayıtları ürünün aktif olduğu süre + 1 takvim yılı boyunca saklamak zorundadır. Kalite performans kayıtları da oluştukları yıldan bir takvim yılı sonrasına kadar saklanır.

 

4.16. Tedarikçi Performans İzleme ve Değerlendirme:

Şirketimize düzenli olarak sevkiyat yapan yurtiçi ve yurtdışı tedarikçiler performans değerlendirme kapsamına alınır. Tüm tedarikçiler 3’er aylık dönemler sonunda Satınalma bölümünün sorumluluk ve koordinasyonunda Kalite Güvence Bölümünün katılımı ile değerlendirilirler. Performans sonuçları tedarikçilere 3 ay sonunda bildirilir. (PPM’i 0 olan tedarikçilere bildirim 3 aylık periyodlarda yapılır.) Eğer tedarikçi PPM değeri 0 değil ise tedarikçi aylık olarak değerlendirilir. Tedarikçiler performans bildirimleri için Plasis Plastik Satınalma bölümü ile temasa geçmelidirler.

Yıllık değerlendirme sonuçlarına göre, hedefleri tutturamayan tedarikçiler ile, kalite, lojistik ve planlama, ve satınalma konularında ilgili bölüm temsilcilerinin katılacağı “Tedarikçi Kalite İyileştirme” toplantıları düzenlenebilir. Bu toplantılara davet edilen tedarikçilerin mutlaka katılması beklenir. Toplantı sonrasında belirlenecek aksiyonların gerçekleşme durumu, ilgili tedarikçilerin Plasis Plastik ile gelecek dönemlerdeki iş birliklerini doğrudan etkiler.

Tedarikçiler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir ve her yıl başında, tedarikçilere o yıl için geçerli olacak Plasis Plastik tarafından belirlenmiş hedefler bildirilir. Her ay yapılacak değerlendirmelerde Kalite Güvence ve Satınalma bölümleri pareto analizleri ile en sorunlu tedarikçileri tespit eder ve bu tedarikçiler ile ilgili gerekli aksiyonlar başlatılır.

Tedarikçiler özel koşul ve tedarikçi ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı sürece 3 aylık periyotlarda aşağıdaki göstergeler ile izlenir ve tedarikçilere bildirilir.

·            Sevk edilen ürünün şartlara uygunluğu

PPM hedefi için Plasis Plastik ile anlaşılmalıdır. Anlaşılmadığı takdirde Plasis Plastik, ppm hedefini kendisi belirleme hakkını saklı tutar.

·            Alan beklemeleri ve sevkiyatın durması dahil ürünü ve/veya hizmeti alan fabrikada yaşanan müşteri sıkıntıları (şikayetler vb.).

Alan beklemeleri ve sevkiyatın durması dahil olmak üzere alıcı tesiste müşteri kesintileri (Tedarikçiden dolayı) kabul edilemez (Alıcı tesiste müşteri kesintileri hedefi 0’dır). Tedarikçi durumu doğrudan LEVEL-2'ye düşürülür ve meydana gelen herhangi bir “Alan beklemeleri ve sevkiyatın durması dahil ürünü ve/veya hizmeti alan fabrikada yaşanan müşteri sıkıntısı” için 8D açılır. Bu sürecin tüm maliyetini tedarikçi (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durma Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.) öder.

·            Teslimat Programı Performansı.

Eğer bir anlaşma ya da müşteri özel isteği yok ise teslimat programı performansı  ≥%90.

·            Navlun Gerçekleşme Sayısı.

Aşırı navlun kabul edilemez (Aşırı navlun için hedef 0’dır). Tedarikçi seviyesi doğrudan LEVEL-2’ye düşürülür ve tedarikçi nedeniyle oluşan tüm aşırı navlunlar için mutlaka 8D başlatılır. Tüm zararlar tedarikçi tarafından ödenir (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durması Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.)

·            Kalite veya teslimat sorunlarıyla ilgili özel durum müşteri bildirimleri.

Kalite veya teslimat konularında Özel Durum Müşteri Bildirimleri kabul edilemez (Özel Durum Müşteri Bildirimleri Hedefi 0’dır.). Tedarikçi durumu doğrudan LEVEL-2'ye düşürülür ve tedarikçi nedeniyle meydana gelen herhangi bir müşteri bildirimi için 8D başlatılır. Tüm zararlar tedarikçi tarafından ödenir (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durma Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.)

·       Satıcı iadeleri, garanti, saha faaliyetleri ve geri çağırmalar.

Bayi İadesi, Garanti Talebi, Saha Faaliyetleri ve Geri Çağırma (Tedarikçiden dolayı) kabul edilemez (Tedarikçiden Nedeniyle Bayi İadeleri, Garanti Talebi, Saha İşlemleri ve Geri Çağırma Hedefi 0’dır.) Tedarikçi seviyesi doğrudan LEVEL-2’ye düşürülür ve ortaya çıkan herhangi bir tedarikçi nedeniyle olan “Bayi İadesi, Garanti Talebi, Saha İşlemleri ve Geri Çağırma için 8D açılır. Tüm zararlar tedarikçi tarafından ödenir (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durması Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.).

 

4.16.1 Sevkiyatlarda Termine Uyum:

Lojistik ve Planlama bölümü tarafından hesaplanır. Terminler haftalıktır.

Tedarikçi teslimat performansı; 35 puan üzerinden özel koşul belirtilmediği sürece 3 aylık periyotlarda değerlendirilir.

 

4.16.2 Sevkiyatlarda Aşırı Navlun:

Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından takip edilir. Sözleşme yapıldığı sırada ürün çeşidi, sevkiyat miktarı ve sıklığı dikkate alınarak Plasis Plastik Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından sevkiyatın hangi araç türü ile yapılacağı tedarikçilere bildirilir. Bu bildirim dışında yapılan nakliye tarzları “aşırı navlun” tanımına girer. Örneğin 100 birim ürünün, 1 kamyon ile nakledilmesi söz konusu ise ve tedarikçi de 100 birim ürününü, 1 kamyon ile sevketmişse, normal navlun gerçekleşmiştir. Ancak, tedarikçi gecikmeden ötürü kamyon yerine iki kamyonet ile sevkiyatı yapmışsa, fazladan yapılan ödeme kadar kısmı “aşırı navlun” tanımına girer. Aşırı navlun ya da karayolu yerine hava yolu ile sevkiyat yapılmışsa, yine “aşırı navlun” tanımı devreye girer. Aşırı navlun tedarikçi kaynaklı ise, navlun ücreti tedarikçi tarafından ödenir ya da Plasis Plastik tarafından ödenir ve tedarikçiye fatura edilir.

 

4.16.3. Tedarikçi PPM:

PPM değerlendirme sonuçları; dönem içinde Plasis Plastik üretimi ve Müşterilerinde çıkan tedarikçi kaynaklı problemli parça adedinin aynı dönem içinde Plasis Plastik’e sevk ettiği parça adedine bölümünün, milyon adede oranından hesaplanır.

 

4.17. Tedarikçi Geliştirme Programları:

Bu el kitabı kapsamında yer alan Seviye I tedarikçilerin, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi esas alınarak IATF 16949 8.4.2.3 ve 8.4.2.5. maddeleri uyarınca geliştirilmesi hedeflenmektedir. Seviye I tedarikçilere, gelişmişlik durumları ve Plasis Plastik ’in ürün ve hizmetlerine etki derecelerine göre ortak iyileştirme çalışmaları, ziyaretler, denetimler gibi faaliyetler planlanır. Tedarikçilerimizden beklentimiz, bu faaliyetlere aktif olarak katılmaları ve önerileri ile sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmalarıdır.

Sürekli sorun yaşanan, problemlerini çözmeyen, gerekli etkinliği göstermeyen tedarikçilerle ilişki kesilir, seçilen tedarikçiler ise Kalite Sisteminin geliştirilmesi konusunda desteklenir ve yönlendirici rol oynanır.

 

5. UYGUN OLMAYAN ÜRÜN ve HİZMETLER:

Tedarikçiler şüpheli veya uygun olmayan tüm ürünlerin kontrolü ve uygunsuzlukların önlenmesi için güçlü bir prosedüre sahip olmalıdır.

Tüm yönetim ve çalışanlar prosedürü ve prosedürün önemini anlayacak şekilde eğitilmiş olmalıdırlar.

Tedarikçi, şüpheli bir durum tespiti durumunda derhal Plasis Plastik’i bilgilendirmelidir.

Müşteride herhangi bir problem tespit edildiğinde, tedarikçi derhal bilgilendirilir ve müşteri hattındaki tüm ürünler, depolardaki tüm ürünler, alt-tedarikçideki ürünler, yoldaki ve diğer lokasyonlardaki tüm ürünler şüpheli ürün statüsüne alınır. Tedarikçi, düzeltici aksiyon planının, yakalama metodunun (kalite kontrol yöntemi vb.) ve uygun ürün tanımlamasının (etiket bilgisi, uygun parça lot numarası vb.) yazılı bir çıktısını vermek zorundadır.

Her şüpheli parçanın seri numarası, düzeltici-önleyici aksiyonların sonuçlarının kayıtları, özel bir izlenebilirlik sağlanmış şekilde uygun ilk partinin tanımlanması gibi şüpheli ürünlerin tanımlanmasını ve karantinaya alınmasını da içerecek şekilde acil düzeltici-önleyici aksiyonların tüm başlıkları organize edilmelidir.

Uygun Olmayan Ürün başlığı altında bahsedilen bilgilerin tümü Plasis Plastik Kalite ve Satınalma departmanları ile şikâyet alındığından itibaren paylaşılmalıdır.

Tedarikçilerden, şüpheli malzemeyi iade etmek ve değiştirmek ve gerekli durumlarda müşteri tesislerinde herhangi bir kesinti olmasını önlemek için gerekli tüm eylemleri gerçekleştirmeleri beklenir. Plasis Plastik, gerektiğinde işçilik ve diğer bileşenler de dahil olmak üzere, malzemenin iadesi ve üretim kaybı dahil olmak üzere, tedarikçinin neden olduğu uygun olmayan ürün kaynaklı tüm masrafları tedarikçiden alma hakkını saklı tutar.

 

5.1 TEDARİK EDİLEN ÜRÜNÜNÜN DOĞRULAMA SÜREÇ PROSESİ

Tedarikçi Kalifikasyon Süreci, tedarikçinin performansının Plasis Plastik gereklilikleriyle uyumlu olmadığını tanımlamaktadır.

Sürecin amacı, sunulan ürünler, malzemeler ve hizmetlerin Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in müşterilerinin gerekliliklerini yeniden yerine getirmesi için tedarikçilerde uygun aksiyonların uygulanmasını sağlamaktır. Tedarikçiler, problemlerin süresine ve ciddiyetine bağlı olarak üç seviyeden birinde sınıflandırılırlar.

Seviye-1, Seviye-2 ve Seviye-3 tedarikçiler Plasis Plastik Tedarikçi Geliştirme Süreci kapsamına alınır.

 

5.1.1     KALİFİKASYON SINIF KRİTERLERİ

KALİFİKASYON-1 (S-1):

·    Minimum 2 veya daha fazla tedarikçi performans ölçme kriteri ardışık 2 ay boyunca başarılamadığında.

·    2.Taraf Denetim Sonucu 70 puandan az ise

·    Tekrar eden hatalar (12 ay içerisinde aynı üründe aynı kök nedene ait aynı hatanın yeniden görülmesi) olduğunda tedarikçiye (Plasis Plastik) gelen şikayetler doğrultusunda lot başına 1 paket iken (PR.743) 3 parti sevkiyatı süresince 1.Seviye sıkılaştırılmış muayenede lot başına 2 paket numune alarak konrol edilir panoda ki numune üzerine (turuncu etiket) yapıştırılır. (Otomotiv) için AQP’ si düşürülülür ve o partiye AQP’siz etiket ile tanımlanarak kontol ve izlenebilirliği sağlanmış olur. 

 

KALİFİKASYON-2 (S-2):

·    2. Taraf Denetim Sonucu 60 puandan az ise

·    Depolardaki beklemeler, sevkiyatın durdurulması da dahil müşteride aksamalar var ise (şikayetler, hat duruşları vb.) (Plasis Plastik tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisindeki aksamalar)

·    Aylık olarak hesaplanan Tedarikçi Performans Puanı ≤ 70 ; tedarikçi C grubu ise

·    Tedarikçi risk puanı 8 ve 8’in üzerinde ise

·    Aşırı navlun oluşumu var ise (Plasis Plastik’in tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisine aşırı navlun yapması)

·    Kalite veya teslimat sorunlarıyla ilgili Özel Durum Müşteri Bildirimleri var ise (Plasis Plastik’in tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisinden bildirim alması)

·    Saha Faaliyetleri ve Geri Çağırmalar var ise (Plasis Plastik’in tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisinde oluşan).

·    Tedarikçi SEVİYE-1 olması ya da düşük performansı nedeniyle bir aksiyon almıyor ise • Tedarikçi SEVİYE-1’de çok uzun süre kalıyor ise (2 aydan fazla)

·    2.Tekrarlayan şikayet doğrultusunda  3 parti sevkiyatı süresince lot başına  numune alma miktarı 2.Seviye sıkılaştırılmış muayenede 3 pakete artırılarak kontrolü yapılır panoda ki numune üzerine 1 adet daha (turuncu etiket) yapıştırarak (Otomotiv) için AQP’ si düşürülmüş olan partiye AQP’siz etiket ile tanımlanır kontol ve izlenebilirlik sağlanmış olur.

 

KALİFİKASYON-3 (S-3):

·    2. Taraf Denetim Sonucu 50 puandan az ise

·    Tedarikçi SEVİYE-2 olması ya da düşük performansı nedeniyle bir aksiyon almıyor ise

·    Tedarikçi SEVİYE-2’de çok uzun süre kalıyor ise (5 aydan fazla)

·    Aylık olarak hesaplanan Tedarikçi Performans Puanı üç ay üst üste ≤ 70 ; tedarikçi üç ay üst üste C grubu ise

·    Sağlanan ürün ve hizmetlerde sağlık ve güvenlik ile ilgili bir risk var ise

·    Kalite yönetim sistemi sertifikasının süresi dolmuş ve aradan 6 aydan fazla süre geçmiş ise

·    3. Taraf KYS denetiminde major uygunsuzluk alındı ise ya da sertifika geçersiz ise

·    Tedarikçi düzeltici faaliyetler için yeterli iş birliğini sağlamıyor ise

·    Tedariğin emniyeti sağlanamıyor ise

·    3. Tekrarlayan şikayet doğrultusunda  3 parti sevkiyatı süresince lot başına numune alma miktarı 3. Seviye sıkılaştırılmış muayenede 5 pakete artırılarak kontrolü yapılarak panoda ki numune üzerine 1 adet daha (turuncu etiket) yapıştırarak (Otomotiv) için AQP’ si düşürülmüş olan partiye AQP’siz etiket ile tanımlanır kontol ve izlenebilirlik sağlanır.

 

*** Birbirini izleyen üç parti boyunca kalite kabul seviyesi edilebilir ise (bir problem yok ise) tedarikçi kalifikasyon seviyesi kaldırılır ve kalifikasyon seviyesi koşulları kaldırılır.

 

5.1.2 KALİFİKASYON SEVİYELERİNİN KONTROLLÜ SEVKİYATI

SEVİYE-1 (S-1):

·    Seviye-1, var olan kontrol sisteminden ayrı olarak tedarikçinin, %100 kontrol yapılan bir kontrol sistemi başlatmasını gerektirir.

·    Seviye-1 karantinaya alınmış kontrol alanı tedarikçi tarafından ayrı olarak tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

·    Tanımlanmış kontrol işlemi tedarikçi alanında ayrı bir personel tarafından yapılır.

·    Kontrol her vardiya için yapılmalı ve günlük olarak Plasis Plastik’e raporlanmalıdır.

·    Seviye-1 süreçlerinin tüm maliyetlerinden tedarikçi sorumludur.

 

SEVİYE-2 (S-2):

·    Seviye-2, var olan kontrol sisteminden ayrı olarak tedarikçinin, %100 kontrol yapılan bir kontrol sistemi başlatmasını gerektirir. Ayrıca Plasis Plastik’ de kendi çalışanlarıyla ya da dışarıdan bir ayıklama firmasıyla %100 ayıklama yapar.

·    Seviye-2 karantinaya alınmış kontrol alanı tedarikçi tarafından ayrı olarak tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

·    Tanımlanmış kontrol işlemi tedarikçi alanında ayrı bir personel tarafından yapılır.

·    Kontrol her vardiya için yapılmalı ve günlük olarak Plasis Plastik’e raporlanmalıdır.

·    Plasis Plastik’in müşterilerinin yoldaki ya da kendi alanlarındaki parçalar ayıklanacaktır. Faaliyetlerin tümü Plasis Plastik tarafından alınacak ve tedarikçiye şarj edilecektir.

·    Seviye-2 süreçlerinin tüm maliyetlerinden tedarikçi sorumludur.

 

 

 

SEVİYE-3 (S-3):

·    Seviye-3, var olan kontrol sisteminden ayrı olarak tedarikçinin, %100 kontrol yapılan bir kontrol sistemi başlatmasını gerektirir. Ayrıca Plasis Plastik’ de kendi çalışanlarıyla ya da dışarıdan bir ayıklama firmasıyla %100 ayıklama yapar.

·    Seviye-3 karantinaya alınmış kontrol alanı tedarikçi tarafından ayrı olarak tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

·    Tanımlanmış kontrol işlemi tedarikçi alanında ayrı bir personel tarafından yapılır.

·    Kontrol her vardiya için yapılmalı ve günlük olarak Plasis Plastik’e raporlanmalıdır.

·    Plasis Plastik, yoldaki, müşterideki ve kendi stoklarındaki tüm parçalar için ayıklama yaptırır (3 ay için) . Bu sürecin tüm maliyetleri tedarikçiye şarj edilir.

·    Plasis Plastik’in müşterilerinin yoldaki ya da kendi alanlarındaki ürünler ayıklanacaktır. Faaliyetlerin tümü Plasis Plastik tarafından yapılacak ve tedarikçiye şarj edilecektir.

·    Seviye-3 süreçlerinin tüm maliyetlerinden tedarikçi sorumludur.

 

            Seviye Tanımı

  Hatalı Sevkıyat Takip

Nunume Alma Miktarı /    Tanımlama Etiketi

                1.Seviye

                  3 Parti

               2 Paket / AQP’ siz

                2.Seviye

3 Parti

               3 Paket / AQP’ siz

    3.Seviye

                  3 Parti

               5 Paket / AQP’ siz

 

6. KALİTE GEREKLİLİKLERİ

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, en az doğrulanmış ve akredite edilmiş ISO 9001:2015 sertifikası sahibi olmalıdır ama ikinci taraf denetimler ile Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri minimum gerekliliklerine ve mevcut ise mutlaka Müşteri Özel İsteklerine uygunluğu kanıtlanmalıdır.

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, 3. Taraf denetimlerde aldığı major uygunsuzluk olması durumunu ve/veya belgeyi geçersiz kılan durumları kesinlikle Plasis Plastik’e bildirmelidir.

Plasis Plastik, tedarikçiler için PPM değerini maksimum 80 PPM olarak tanımlamıştır. Tedarikçi, Plasis Plastik ile anlaşılan başka bir PPM hedefi olmadığı sürece, Maksimum 80 PPM hedef değerine uymakla ve 0 hata hedefi ile ürün sağlamakla yükümlüdür.

 

6.1 DENETİMLER

6.1.1 Genel Gereklilikler

Denetim periyotları Plasis Plastik tarafından belirlenir ve tedarikçi denetimden en az 10 gün önce bilgilendirilir. Plasis Plastik tarafından sistemin uygunluğunu kontrol etmek amacıyla Kalite Yönetim Sistem denetimi, Üretim Proses Denetimi ve Ürün denetimleri planlanabilir.

Eğer yatırım gerektiren ya da uzun bir termin süresine ihtiyaç duyulan bir uygunsuzluk yok ise denetimde tespit edilen uygunsuzluklar maksimum 15 gün içerisinde kapatılmalıdır.

Eğer yatırım gerektiren ya da uzun bir termin süresine ihtiyaç duyulan bir uygunsuzluk var ise (15 günden daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulan) tüm aşamaları içeren aksiyon zaman planı Plasis Plastik tarafından onaylanmalıdır.

Eğer anlaşmada belirtilen bir müşteri özel isteği var ise, anlaşmada bahsedilen gerekliliklere göre tedarikçi denetimi için farklı bir denetim şablonu ve soruları kullanılabilir (VDA 6.3 vb.).

Ürün ölçümü ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonunu yapan tedarikçiler ISO 17025’e göre akredite olmalıdır. (Kalibrasyon zincirinin devamlılığı sağlandığı sürece ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu üretici tarafından da yapılabilir.)

Planlanmış bir yeniden sertifikalandırma olmadan sertifika tarihinin sona ermesi durumunda sona erme tarihinden en az 3 ay önceden Plasis Plastik’e bildirmelidir. Yeni sertifika istenmeden Plasis Plastik kalite sorumlusuna gönderilmelidir. İptal edilmiş ya da askıya alınmış sertifikalar hızlı bir şekilde Plasis Plastik’e bildirilmelidir.

 

6.1.2 Kalite Yönetim Sistem Denetimi

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, yıllık bir programa göre, Otomotiv Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu doğrulamak için proses yaklaşımı kullanarak, 3 yıllık bir periyot içerisinde tüm kalite yönetim sistemi proseslerini denetlemelidir.

 

6.1.3 Üretim Prosesi Denetimi

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, 3 yıllık bir takvim periyodunda, müşteri özel isteklerini baz almış bir yaklaşım ile etkinlik ve verimliliklerini belirlemek için tüm üretim proseslerini denetlemelidir. Müşteri tarafından tanımlı bir yaklaşım olmadığı takdirde, kullanılacak olan yaklaşımı tedarikçi belirleyecektir.

Tüm denetim planlarında denetim, üretim proseslerinin tüm vardiyaları için yapılmalıdır.

Proses denetimi, proses risk analizinden (PFMEA vb.) gelen uygulamaların, kontrol planının ve ilgili diğer dokümanların efektifliğini ölçecek şekilde yapılmalıdır.

 

6.1.4 Ürün Denetimi

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, üretim adımlarına uygun, özel teslimat gerekliliklerine uygunluğu doğrulanmış, müşteri özel isteklerini temel almış bir yaklaşım kullanarak ürünleri denetlemelidir. Müşteri tarafından tanımlı bir yaklaşım olmadığı takdirde, kullanılacak olan yaklaşımı tedarikçi belirleyecektir.

 

7. RİSK ANALİZLERİ ve ACİL DURUM EYLEM PLANLARI

Tedarikçi risk seviyesini belirleyen, analiz eden, değerlendiren ve azaltan iş sürekliliği planları kurmalıdır. Ayrıca tedarikçi, etkinliği sağlamak için risk tanımlamayı, analiz değerlendirmesini, riski azaltmayı, izlemeyi ve düzenli aksiyonları içeren bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Tedarikçi bir üretim durdurma riskini tespit ettiğinde, Plasis Plastik alıcı tesisin Üretim Kontrol ve Lojistik birimlerini 12 saat içinde haberdar etmek için her türlü çabayı göstermelidir. Problem, ürünün kesintisiz tedariği için alınan acil aksiyonlar ile birlikte iletilmelidir. Üretim kesintileri, doğal afetler, siyasi huzursuzluk, savaş, kapasite sorunları, kalite sorunları, iş grevleri, planlanan çalışma süreleri veya tedarikçinin belirtilen kapasite hacimlerini karşılamasını engelleyen diğer olayları içerebilir (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) geri kazanım ve Plasis Plastik tesisi ve nihai müşteri üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

 

8. MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ (MÖİ)

Tedarikçi, OEM ve Plasis Plastik’in tüm özel isteklerine uymalıdır.

Plasis Plastik tarafından Tedarikçilerine şartnameler, Teknik resimler veya sözleşmeler ile iletilen Müşteri Özel İstekleri tedarikçi tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

Plasis Plastik, iş ziyaretleri veya denetimler sırasında müşterinin özel gereksinimlerinin tatminini doğrulama haklarını saklı tutar.

 

9. YASAL DÜZENLEYİCİ GEREKLİLİKLER ve UYGULAMALARI

Plasis Plastik’e sağlanan ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin ulusal yasal ve düzenleyici şartlara bütünüyle uygunluğundan emin olmak tedarikçilerin sorumluluğundadır. Tedarikçi, değişikliklere veya aksamalara neden olabilecek yasal değişiklikleri gecikme olmadan Plasis Plastik'e bildirmelidir.

 

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (End-of-Life Vehicle (ELV)) / Uluslararası Malzeme Veri Sistemi (IMDS) Raporlaması

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ELV) Direktifi, 2000/53/EC, Avrupa Komisyonu tarafından "ömrünü tamamlamış araçların çevreye etkisini en aza indirmek." İçin hazırlanmıştır. Direktifin Ek II de yayınlanan bazı istisnai durumlar hariç, araçlar ve araç parçalarında kurşun, cıva, kadmiyum ve artı altı değerlikli krom kullanımı yasaktır. Bu, Avrupa Birliğine (AB) üye devletler, Kuzey Amerika ve bazı Japon, araç üreticileri için zorunlu bir gerekliliktir.

ELV Direktifine ek olarak, Polibromlu bifeniller (PBBs) ve polibromine difenil eterler (PDBEs) gibi bazı alev geciktirici madde kullanımını sınırlandıran AB Direktifleri, 2002/95/EC (RoHS) / 2002/96/EC ve 2003/11/EC gibi diğer yasal gerekliliklerde uyulması zorunludur. Bu direktiflere göre Plasis Plastik’e sevk edilen ürün ve malzemelerde PBBs veya PDBEs bulunmamalıdır.

Tüm tedarikçiler, Plasis Plastik’e tedarik ettikleri tüm parçalar ve malzemelerde yukarıda belirtilen yasal gereksinimlere uymak zorundadır.

Üretim parçası onay prosesinin bir parçası olarak, tedarikçi IMDS’ni kullanarak Plasis Plastik’e verdiği ürün veya hammaddelerin içerdiği tüm kimyasal malzemeleri raporlaması gerekir. IMDS’e giriş, Plasis Plastik ürünü onaylamadan önce yapılması gerekir.

IMDS raporlama için www.mdsystem.com/ web sitesi kullanılır. Hazırlanan MDS, sistem üzerinden Plasis Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. - ID 168715  gönderilir.

     

 

REACH

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin Avrupa Tüzüğü (EC) No 1907/2006 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. Tedarikçiler, Plasis Plastik’e tedarik ettikleri ürünlerin tüm REACH şartlarına uygun olmasını sağlamalıdır. Plasis Plastik tedarikçilerinden, kendi tedarik zincirini kurmalarını ve bu zincir içinde REACH kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekler.  REACH Otomotiv Sanayi (AI) dahil olmak üzere tüm sektörler için geçerlidir. Otomotiv sanayi (AI) olarak araç üreticileri ve onların tedarikçi zincirinin tüm alt tedarikçileri, REACH kapsamında çeşitli rol ve sorumluluklara sahiptir. Otomotiv Sanayi için REACH sorumluluklarını açıklamak üzere tüm dünya otomotiv sanayi temsilcileri tarafından “Otomotiv Sanayi için REACH Kılavuzu” geliştirilmiştir. Bu kılavuz ve REACH hakkında bilgiye;

www.acea.be/collection/Reach_publications/,

www.ec.europa.eu, http://reach.immib.org.tr/  

www.acea.be/industry-topics/tag/category/reach

adreslerinden erişilebilir.

 

Gıda ile Temas Eden Ürünleri İçin Kullanılan Ürünlerde Aşağıda Belirtilen Gerekliliklere Uygun Tedarik Gerçekleştirilmektedir. Sevk edilecek ürünlerde aşağıda belirtilen direktifler geçerlidir.

EC 2023/2006 (on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food)         

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik        

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği    

EU 10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food)     

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği        

EC2002/72 Plastik Malzemeler ve Ürünler    

Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği         

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği          

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği         

EC 1935/2004 ( Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü )           

FDA 21CFR177.1520 Tek ve Tekrarlanan Kullanım Gıda Temas Yüzeylerinin Temel Bileşenleri Olarak Kullanılan Maddeler     

82 711 EEC Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzeme ve eşya bileşenlerinin göçünü test etmek için gerekli temel kurallar  

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik   

EC 94/62 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği       

 

10. ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİ

Plasis Plastik, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesini sağlamayı taahhüt eder. 

Plasis Plastik, tedarikçilerinden çevresel problemlere aktif bir bağlılık, duyarlı bir yaklaşım ile bu tavrı, tedarikçilerinin tüm uygulamalarında görmeyi bekler.

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, Yasal Gereklilikler, Müşteri Özel İstekleri (MÖİ), Özel Yazılı Anlaşmalar, IMDS, REACH ve RoHS vb. gerekliliklere uymakla yükümlüdür.

Plasis Plastik, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar ve tedarikçilerinden çalışanlarına da aynı uygulamaları yapmalarını bekler. Tedarikçilerin, çalışanlarının güvenli bir şekilde çalışma sorumluluğunu kabul etmeleri konusunda onları destekler.

 

11. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (CSR) / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ETİK GEREKLİLİKLERİ:

Tedarikçilerden, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında aşağıdaki konularla ilgili, kurallar ve uygulamalar beklenir:

·         Çocuk işçi ve genç işçi,

·         Ücretler ve faydalar,

·         Çalışma saatleri,

·         Zorunlu çalışma ve insan kaçakçılığı,

·         Örgütlenme özgürlüğü, (toplu pazarlık da dahil)

·         Taciz,

·         İş sağlığı ve güvenliği,

·         Yolsuzluk, gasp, rüşvet,

·         Ayrımcılık karşıtlığı,

·         Gizlilik,

·         Finansal sorumluluk, (doğru kayıtlarla)

·         Bilginin gizliliği,

·         Adil rekabet ve tekelcilik karşıtlığı,

·         Çıkar çatışması,

·         Sahtecilik,

·         Fikir mülkiyeti,

·         İhracat kontrolü ve ekonomik yaptırımlar,

·         Kimliğin korunması ve misillemenin engellenmesi,

·         Enerji tüketimi ve sera gazı etkileri,

·         Su kalitesi ve tüketimi,

·         Hava kalitesi,

·         Doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması,

·         Sorumlu kimyasal yönetimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tedarikçi performans değerlendirmeleri aşağıdaki kriterlere göre gerçekleştirilir. 

 

KALİTE PERFORMANSI

a.    Ürün / Hizmet Toplam Kalite Puanı  ( 45 puan )

·         PPM Değerlendirmesi ………………………………: 20 puan

·         Kalite Raporlu Sevkıyat …………………………….: 5 Puan

·         Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Değerlendirmesi ….: 0, -2, -5

·         Sorun Yaratma Durumu ……………………………: 0 veya -5 Puan

·         Kalite Sistem Denetim Puanı ……………………...: 10 Puan

·         Proses Denetim Puanı ……………………………..: 10 Puan

 

TESLİMAT PERFORMANSI

b.    Termin, Zamanında Teslimat Toplam : ( 35 puan )

·         Teslimat Miktarına Uyum ………………………….: 10 Puan

·         Teslimatlarda Termine Uyum ……………………..: 10 Puan

·         Standart ambalaja Uyum …………………………..: 5 Puan

·         Program değişikliklerine Uyum ……………………: 5 Puan

·         Pahalı Navlun ……………………………………….: 5 Puan

 

FİYAT PERFORMANSI

c.     Fiyat Toplam : ( 20 puan )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarikçi Performans Puanının Hesaplanması ve Değerlendirilmesi

Tedarikçi Değerlendirme Puanı = Kalite Puanı + Teslimat Puanı + Fiyat Puanı

 

Kalite, Teslimat ve Fiyat kriterlerinin değerlendirilmesi ve denetim puanının eklenmesi ile oluşan Tedarikçi Performans Değerlendirmesi sonucunda alınan performans puanı aşağıdaki gibi değerlendirilir.

 

Tedarikçi Seviye 

Derecelendirme

Değerlendirme

100 - ≤ 85

A

Tedarikçi firmanın güvenirliliği, teknik giriş kontrolün kaldırılabileceği seviyedir. Uzun vadeli sözleşmeler ile tedarik önceliği ve iş garantisi sağlanır. Yeni ürün verilmesinde öncelikli gruptur.

85 > - ≤ 70

B

Uzun vadeli sözleşme grubuna geçebilmek için işbirliği yapılacak, destek verilecek gruptur.

70 > - ≤ 50

C

Bir yıl süre ile düzeltici faaliyetleri takip edilir ve bir üst gruba çıkması talep edilir. Yeni ürün verilmez.

50 > - 0

D

İyileştirme periyotları ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı beklenmeksizin tedarikçi ile iş ilişkisi kesilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASİS PLASTİK İLETİŞİM BİLGİLERİ;

 

 

GENEL MÜDÜR

Aziz TUNA

E-mail: aziztuna@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Fax. : 0 212 858 20 04

 

KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

Şahap ÖZDOĞAN

E-mail: kaliteguvence@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Fax. : 0 212 858 20 04

 

SATINALMA ve PLANLAMA SORUMLUSU

Yalçın GÜNALTAY

E-mail: yalcin@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Tel   : 0 505 657 02 08

Fax. : 0 212 858 20 04

 

KALİ

1. AMAÇ

Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek amacıyla, bu el kitabı oluşturulmuştur.

 

 2. KAPSAM

Plasis Plastik Tedarikçi El kitabı kalite gerekliliklerinin en üst seviyede sağlanması amacıyla tedarikçilerin ana hatlarını belirtir ve tedarik edilen malzemelerde en yüksek malzeme standartlarını garanti altına almak için uyulması gereken kuralları gösterir.

Onaylı tedarikçi listesinde yer alan mal ve hizmetlerin temin edildiği tedarikçilerimizi kapsar. Bu tedarikçiler Plasis Plastik ürün kalitesini doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyen hammadde, malzeme, fason işleri (hizmetleri) temin ederler ve yeterlilikleri onaylanmıştır.

Ürünlerinin ve proseslerinin kalitesini garanti etmek için, bu el kitabı içerisindeki önlemleri alır, devam ettirir ve uygularlar. Talebimiz üzerine de veriler, kayıtlar ve uygulama sonuçları gibi bu önlemlerle ilgili tüm detaylar tarafımıza bildirilir. Bu süreç ilk numune sunuşu ile başlamaktadır.

Direkt tedarikçilerin tedarik zinciri boyunca (Plasis Plastik Tedarikçi Kalite El Kitabı Gereklilikleri) yönetimi ve uygulaması gerekmektedir (Tier-1, Tier-2, Tier-3, Tier-4, ...)

Müşteri Özel İstekleri veya yazılı anlaşmalar yoksa, Plasis Plastik, tedarikçilerinin AIAG tarafından yayınlanan beş temel referans el kitabını (core tools) edinmelerini ve kullanmalarını önerir.

-       İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)

-       Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP)

-       Hata Modları ve Etkileri Analizi (FMEA)

-       Ölçüm Sistemi Analizi (MSA)

-       İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC)

 

3. PLASİS PLASTİK GİZLİLİK KURALLARI

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, ilgili Plasis Plastik temsilcisi tarafından özel bir yazılı izin verilmediği sürece Plasis Plastik’in müşterisi ile doğrudan iletişim kurmaz veya Plasis Plastik’in müşterisine herhangi bir bilgi iletmez.

 

Kaliteyi, finansmanı veya her ikisini de etkileyebilecek herhangi bir organizasyonel değişiklik önceden Plasis Plastik’e bildirilmelidir. Bu değişiklikler şirket mülkiyeti, şirket adı, üretim yerleri, kalite onayları, süreçler veya denetim yöntemleri ile ilgili önemli değişiklikler olabilir fakat bunlarla sınırlı değildir.

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, Plasis Plastik’in ve müşterisinin projelerinin, bilgilerinin ve mallarının gizliliğini korumak zorundadır. Kalıp bilgileri, Teknik Şartname, Teknik Resimler, Araçlar, Muayene Yöntemleri, İmalat Teknikleri vb. gibi bilgiler veya Tedarikçi ile paylaşılan dokümanlar 3. Şahıslar ile paylaşılamaz ve bilgilendirme  yapılamaz..

 

 4. UYGULAMA

Tedarikçi seçimimize ilişkin uygulamalarımız bu el kitabına göre yürütülmektedir. Satınalma Bölümümüz bu çalışmanın koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Tedarikçi seçimi, “müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece” akreditasyonu olan belgelendirme kuruluşu tarafından en az ISO 9001:2015 belgesi almış tedarikçiler arasından yapılır.

Müşteriler tarafından “yüksek kritiklik” olarak nitelendirilmiş parçaların temin edildiği tedarikçiler “yüksek etkili – high impact” tedarikçiler olarak tanımlanır ve bu tedarikçilerden minimum IATF16949:2016 belgesi sahibi olmaları istenir. Aynı iş kolunda çalışan tedarikçilerden IATF16949:2016 belgesine sahip olan tercih edilebilir. Bunun yanında yine müşteri talepleri doğrultusunda, ISO 14001 çevre ve / veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem belgeleri de bazı tedarikçilerimizden talep edilebilecektir. Tedarikçiler, yeni aldıkları ya da revizyon olmuş tüm kalite sistem belgelerini Plasis Plastik’e bildirmekle sorumludur. Ayrıca Plasis Plastik tedarikçilerin belge güncelliğini yıllık kontroller ile sağlayabilir.

 

 4.1. Firma Bilgi Formu:

Tedarikçilerimizi teknik ve ticari açıdan tanıyabilmek için, tedarikçilerimize yönelik olarak F740.01 Firma Bilgi Formu, düzenlenmiştir. İlk defa Plasis Plastik tedarikçi portföyüne girecek tedarikçiler için çalışmanın başlangıcında, Satınalma bölümü Firma Bilgi Formunu tedarikçi adayına iletir. Tedarikçi adayı, bu formu doldurup, Satınalma bölümüne geri teslim eder.

 

 

 4.2. Firma Ziyareti ve Tedarikçi Seçimi:

Firma bilgi formunun değerlendirilmesinden sonra, Satınalma ve Kalite Güvence bölümlerimiz gerekli görürlerse tedarikçi adayının olanaklarını yerinde gözlemlemek için firmayı ziyaret ederler. Bazı durumlarda Plasis Plastik’deki ilgili diğer bölümler de bu ziyaretlere katılabilir. Bu ziyaretin amacı, tedarikçi adayı tarafından gönderilmiş form ve detay bilgi içeriklerinin gözlemlenmesidir. Ayrıca, tedarikçinin Plasis Plasis hakkında bilmek ve öğrenmek istediği konular bu gözlem ziyaretinde ele alınabilir. Tedarikçi ön değerlendirme soru listesi kullanılarak tedarikçi adayı için ilk değerlendirme gerçekleştirilmiş olur.

Plasis Plastik ve müşterisinin belirleyeceği başka özel isteklerin de yerine getirilemeyecek olması tedarikçi seçim kriterini etkileyen önemli etkenlerdendir. Bu tip tedarikçilerin gelişmeleri ve eksiklerini giderme yönündeki aksiyonları takip edilir. Firmanın istenilen seviyeye gelmesi durumunda, teknik ve ticari beklentiler de karşılanıyorsa çalışma imkânı olabilir.

Plasis Plastik tedarikçilerini tanımlamak için Onaylı Tedarikçi Listesi kullanır. Tedarikçi seçim sürecinde aşağıda belirtilen kriterler değerlendirilir;

·         Seçilen Tedarikçinin Ürün Uygunluğunun ve Kuruluşun Ürününün Müşteriye Kesintisiz Tedariğinin Risk Değerlendirmesi

·         İlgili Teslimat ve Kalite Performansı

·         Tedarikçi Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirmesi

·         Çok Fonksiyonlu Karar Verme

·         Uygulanabiliyor Ise, Yazılım Geliştirme Yeteneğinin Değerlendirmesi,

·         Finansal istikrar

·         Satın Alınan Ürünlerin, Malzemelerin veya Hizmetin Karmaşıklığı

·         Gereksinim Duyulan Teknoloji (ürün veya proses)

·         Mevcut Kaynakların Yeterliliği (örn. insan, altyapı, tesis)

·         Tasarım ve Geliştirme Yeteneği (proje yönetimi dahil)

·         İmalat Yeteneği

·         Değişim Yönetimi Prosesi

·         İşin Devamlılığının Planlaması (Örn. Afete Hazırlık, Acil Durum/Beklenmedik Durum Planlaması)

·         Lojistik Prosesi

·         Müşteri Hizmetleri

 

4.3. Teklif Verme:

Plasis Plastik tedarikçilerinden teklifleri talep eder. Tedarikçi adayı, satınalma verilerimiz doğrultusunda, ayrıntılı fiyat analizi düzenler ve teklifini Satınalma bölümüne iletir. Plasis Plastik olarak tekliflerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlaması açısından tedarikçilerden mutlaka detaylı fiyat analizleri beklenmektedir.

Teklif İsteği ile birlikte aşağıda örnekleri sıralanan satınalma verileri tedarikçi adayına verilir.

o   Parça teknik resimleri veya numuneler vs.

o   Şartname ve test metodları

 

4.4. Teklifin Onayı:

Tedarikçi adaylarının teklifleri, Satınalma bölümü tarafından değerlendirilir. Her proje için en az üç firmadan teklif alınır. Bazı özel durumlarda (prosesin çok özel olması, sürenin yeterli olmaması v.s.), bu durum değişebilir. Satınalma Bölümü değerlendirmesini yapar. Anlaşma sağlanması durumunda seçilen tedarikçiye numune siparişi açılır.

 

4.5. Müşteri Temsilcisi:

Tedarikçi firma, Kalite Güvence ve Satınalma bölümlerimizle muhatap olacak ve tercihen teknik bölümlerden bir “Müşteri Temsilcisi” atamalıdır. Bu “Müşteri Temsilcisi’nden” beklentilerimiz:

·         Satınalma Bölümü tarafından aktarılan satınalma verilerinin saklanması ve güncelliğinin takibi,

·         Tedarikçi firmadaki ilgili kişilerin bu el kitabı hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi,

·         Tedarikçinin temin ettiği malzeme veya hizmetin, gerek Plasis Plastik ’deki, gerekse son kullanım alanındaki “kullanma ve çevre koşulları” ‘nın bilinmesi; bu doğrultuda Plasis Plastik ‘in ilgili bölümleri ile ortak çalışılarak “kontrol altına alınacak” parametrelerin tesbit edilmesi, ölçüm kontrol sistemlerinde uyumun sağlanması, bilgi alışverişi ile bu duruma süreklilik kazandırılması,

·         “Şüpheli ürün” sevkiyatlarının Satınalma Bölümüne bildirilmesi, işletmemizde takip edilmesi, ayırımının yapılması v.b.

·         Tedarikçi firmada ortaya çıkan “ürün ve proses ile ilgili” her türlü uygunsuzluğun ve bunlarla ilgili düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ve Plasis Plastik ‘in bilgilendirilmesi,

·         Özet olarak firmamız ile tedarikçi firma arasında, teknik ve lojistik konular açısından akışı organize edecek kişi ve temsilci olması.

 

4.6. Projenin Başlatılması:

Olumlu bulunan tedarikçi adaylarına, Tedarikçi El Kitabı ve üretimi yaptırılacak malzeme ile ilgili teknik dokümantasyonu kapsayan “satınalma verileri” (resim, şartname v.s.) Satınalma Bölümü tarafından gönderilir ve bu dokümanların güncelliği kayıt altına alınarak takip edilir. Tedarikçi El Kitabı’na ayrıca Plasis Plastik internet sitesinden erişilebilir. Tedarikçi adayı, eksiksiz teslim aldığını beyan ettiği bu dokümanların muhafaza edilmesinden, üçüncü kişilere karşı gizliliğinin korunmasından ve istendiğinde eksiksiz olarak geri verilmesinden sorumludur. Bunun yanında tedarikçi firma ile Plasis Plasis Genel Satınalma Şartnamesi imzalanır. Bu şartnameyi, tedarikçi firmadan, imza sirkülerinde imza yetkisi olan bir kişinin imzalaması gerekir. Şartnamenin bir kopyası Plasis Plastik ’e gönderilir.

Bu verileri alan tedarikçi, çalışma yapacağı proje ile ilgili bir proje planını (parça için gerekli kalıp, model, aparat, ilk deneme, ilk numune, PPAP sunum tarihini ve seri üretime hazır olacağı tarihi de içerecek şekilde) Plasis Plastik Satınalma Bölümü ‘ne sunar. Plasis Plastik ’in bu planı onayından sonra projenin takibi bu plana göre yapılır. Müşteri taleplerinden kaynaklanacak her türlü plan değişikliğini Plasis Plastik tedarikçisine iletir ve proje planının revizyonunu isteme hakkını saklı tutar. Tedarikçi proje başlangıcında taahhüt ettiği planda haber vermeksizin ve Plasis Plastik onayını almaksızın değişiklikler ve gecikmeler yapar ise, Plasis Plastik ilk numune siparişini iptal edebilir. Bu iptalden doğabilecek hiçbir maddi tazmin talebi Plasis Plastik tarafından kabul edilmeyecektir.

 

4.7. Numune Siparişi ve Onayı (PPAP Gereklilikleri)

Satınalma bölümü tarafından Sipariş Formu ile tedarikçiye ilk numune siparişi açılır. Tedarikçi firma; kendisinden istenen parçanın numune partisini üretir ve özel bir istek belirtilmediği sürece AIAG (Automotive Industries Association Group) güncel PPAP’a uygun olarak dökümanları   Seviye - 3 PPAP dosyası olarak hazırlarlamak zorundadır.

PPAP sunumlarında, tedarikçi firma ürünün IMDS (International Material Data System) datalarını da mutlaka teslim etmelidir.

Plasis Plastik; ürün özelliğini, tedarikçinin geçmiş performansını dikkate alarak PPAP sunuş seviyesini değiştirebilir.

Parça onay kriterlerinden biride, tedarikçi bulguları ile Plasis Plastik bulgularının uyumlu olmasıdır.

Tedarikçi yapacağı PPAP sunumu ve ön seri üretim sırasında aşağıdaki konulara dikkat etmelidir:

Numune onayı için ön seri üretimden yararlanılır. Firmamız tarafından yazılı olarak talep edilecek miktara göre ön seri üretimi yapılır.

 

Özel Karakteristikler:

Özel karakteristikler, ürün kalitesi veya işlem kabiliyeti göstergeleri için çok önemli olan özelliklerin önemli unsurlarını kapsar.

Müşteri, Tedarikçi, Plasis Plastik tarafından tanımlanmış veya teknik resimlerde, şartnamelerde veya benzeri türde belgelerde tanımlanan Özel karakteristikler, bir dokümantasyonla belirtilmelidir.

Bu semboller ve sembollerin tanımlamaları Özel Karakteristikler Tablosu ‘nda verilmiştir. Aşağıda ise Plasis Plastik ‘in özel karakteristik sembolleri görülmektedir.

 

Uygunluk / Fonksiyon                              Emniyet / Yönetmelik

Karakteristikler                                         Karakteristikler

Önemli Karakteristik /                                 Emniyet Karakteristiği /                               Emniyet Parçaları /

Major Characteristic                                   Safety Related Characteristic                      Safety Related Component

 

Kritik Karakteristik

Sapma durumunda, yasal şartlarda uyumsuzluk, fonksiyon, uyum, montaj ve görünüm olarak müşteride önemli ölçüde memnuniyetsizlik oluşturacak durumdur.

Önemli Karateristik

Sapma durumunda müşteride memnuniyetsizlik oluşmasa bile Plasis Plastik tarafından önemli kabul edilen özelliklerdir.

SPC

İstatistiksel Proses Kontrol

İstatistiksel Proses Uygulanacak Özellikler iş talimatlarında belitilmektedir.

 

 

Tedarikçi firmadan alındıktan sonra Plasis Plastik tarafından üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan müşteriye aynen aktarılan ürün karakteristikleri; “direk geçen karakteristikler – pass through characteristics” olarak adlandırılır.

Bu karakteristikler; yine özel karakteristik sembolleri ile gösterilmekte olup, İlk Numune – Giriş Muayene Talimatı ‘nda kontrol metodu “firma raporu” şeklinde belirtilmekte ve bu karakteristiklerle ilgili uygunluk raporları her sevkiyat partisinde tedarikçiden talep edilmektedir.

Aynı şekilde tedarikçi firmanın kendi alt tedarikçisinden alındıktan sonra üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan Plasis Plastik ‘e aynen aktarılan ürün karakteristikleri de “direk geçen karakteristikler – pass through characteristics” olarak adlandırılır.

Kararlaştırılan tüm Özel Karakteristikler SPC ile belgelenmeli ve izlenmelidir (Hesaplamalarda AIAG SPC El Kitabına uyulmalıdır).

Kabul edilen tüm Özel Karakteristiklerin ölçüm uygunluğu MSA ile belgelenmeli ve izlenmelidir (Hesaplamalarda AIAG MSA El Kitabına uyulmalıdır). Mümkünse, hesaplama için yazılım kullanılmalıdır. Hesaplama yazılımı veya araçları AIAG MSA El Kitabındaki formüllerle doğrulanmalıdır.

İlk numune çalışmaları esnasında PPAP dosyasında, bu karakteristikler için,

1) Aksi belirtilmedikçe, S (Safety: Emniyet) sınıfı karakteristiklerde Cpk ≥ 1,67 sağlanmalı.

2) Aksi belirtilmedikçe, R (Regulation: Regulasyon/Mevzuata Uyum), C (Critical: Kritik) ve M1(Major: Temel konular) sınıfı karakteristiklerde Cpk ≥ 1.67 olmalıdır.

Bu karakteristiklerde; İlk Numune – Giriş Muayene Talimatı ‘nda kontrol metodu “firma raporu” şeklinde belirtilmekte ve bu karakteristiklerle ilgili uygunluk raporları tedarikçiden talep edilmektedir.

 

Ölçüsel Değerlendirme:

Numune çalışmalarında tedarikçi ürünleri numaralandırarak ölçmeli, raporlamalı ve PPAP dosyası ile beraber sunmalıdır. Bu çalışmada parça resmi üzerindeki tüm karakteristikler ölçülmelidir. Raporlarda sayısal değer içermeyen uygunluk ifadeleri olmamalıdır, ölçümlerin yapıldığı tarihler ve kişiler rapor üzerinde belirtilmelidir. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi sorumluluğu tedarikçilerindir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, tedarikçinin parçaları ve / veya dökümanları sunmaması için bir sebeptir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi birini karşılayamıyorsa, ne yapılması gerektiği konusunda Plasis Plastik’e başvurmalıdır.

 

Ürün Laboratuvar Değerlendirme:

Tedarikçi, resim üzerinde belirtilmiş, kimyasal / fiziksel / testleri yapmalı, eğer tedarikçi gerekli testleri yapabilecek imkanlara sahip değil ise, gerekli hizmeti uygun bir kaynaktan (akredite laboratuvar) temin etmelidir. Yapılacak olan testler, mutlaka resim üzerinde belirtilmiş birimlere ve şartlara uygun olarak yapılmalı ve raporlanmalıdır. Testlerin bağımsız / ticari laboratuvar tarafından yapılması durumunda, sonuçlar onların firma anteti olan sayfalarda veya norm rapor formatında sunulmalıdır. Ürün onayında belirtilen tüm testler yapılmalıdır ve asıl değerlerle birlikte uygun bir düzen içerisinde listelenmelidir. Raporlarda sayısal değer içermeyen uygunluk ifadeleri olmamalıdır, ölçümlerin yapıldığı tarihler ve kişiler rapor üzerinde belirtilmelidir. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi sorumluluğu tedarikçilerindir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, tedarikçinin parçaları ve / veya dökümanları sunmaması için bir sebeptir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi birini karşılayamıyorsa, ne yapılması gerektiği konusunda Plasis Plastik’e başvurmalıdır.

 

Değişiklik Yönetimi:

Tedarikçi, herhangibir değişiklik için Plasis Plastik’e resmi bir talepte bulunmalıdır. (değişiklikler için herhangi bir sınırlama yoktur.)

Bu değişiklikler;

·         Proses / Ürün değişiklikleri

·         Yer değişiklikleri (Makine, Hat, Tesis, Tedarikçi yer vb. olabilir.)

·         Alt tedarikçi değişiklikleri

·         Boyutsal değişiklikler

·         IMDS’de verilen bilgileri etkileyebilecek değişiklikler

·         Malzeme veya malzeme kod değişiklikleri

·         Paketleme değişiklikleri

Bazı projelerde tedarikçi firmalar, ürünle ilgili karakteristiklerin bir kısmı ile ilgili belirlenen değerleri sağlayamayabilirler. Bazı toleransların genişletilmesi, alternatif / eşlenik malzeme kullanımı ya da alternatif proses uygulanması v.b. gibi hallerde mümkünse teklif aşamasında sözkonusu karakteristikler için mühendislik değişikliği talep edilebilir. Bu talep doldurulacak olan Mühendislik Değişiklik Talep Formu ile Satınalma bölümü tarafından Teknik Bölüme ‘ne ulaştırılır. Teknik bölüm gerekirse diğer bölümlerin de görüşlerini alarak talebi değerlendirir. Mühendislik değişikliklerinden kaynaklanan onaylarda, muayene ve test talepleri değişikliğin boyutuna göre belirlenir. Gerekli hallerde müşteri görüşü de alındıktan sonra eğer değişiklik olumlu bulunursa yukarıda belirtilen şartlarda numune sunumu yapılır.

Hazırlanan numuneler, basılı / elektronik kopya seviye 3 (aksi belirtilmedikçe) PPAP dosyası ve tedarikçi tarafından doldurulan PPAP Sunum Kontrol Listesi eşliğinde Satınalma Bölümü’ ne sunulur. Gelen dosya Satınalma Bölümü tarafından kontrol edilip, gerekli muayeneler yapılmak amacı ile Kalite Güvence Bölümü ’ne iletilir.

Numuneye ilişkin doğrulama yapılır. Tedarikçi tüm bu gereklilikleri yerine getirdiğinde, numuneler firmamız tarafından laboratuvar ve işletme koşullarında doğrulanır. “Numune Onayı”, seri üretime ve dolayısı ile sevkiyata izin verildiği anlamını taşır.

Gerekli hallerde Plasis Plastik tarafından onaylanan numune parçalar ve PPAP dosyaları, gerekli görülürse müşterinin de onayını almak üzere gönderilir. Bu durumlarda onay müşteriden gelecek karar ile tedarikçiye iletilir.

Onay alamayan ürünler için tedarikçi PPAP dosyasını ve prosesini gözden geçirir ve yukarıda belirtilen çalışmaları tekrar yaparak yeni numune hazırlar.

Tedarikçi firma Plasis Plastik’e PPAP sunumunda kullandığı ve beyan ettiği alt tedarikçilerini Plasis Plastik ve / veya müşterisinin bilgisi haricinde kesinlikle değiştiremez.

Ürünün PPAP sunumundan sonra aşağıdaki şartlardan herhangi biri değiştiğinde yeniden PPAP sunumu yapılması ve onay alınması gereklidir:

·         Parçanın revizyon seviyesinin değişmesi,

·         Proses ve üretim metodunun değişmesi,

·         Fabrika (tesis) içinde değişik bir pozisyona transfer edilen veya başka bir tesisten nakledilen ekipmanla yapılan üretim,

·         Tedarikçi firma Plasis Plastik ‘e PPAP sunumunda kullandığı ve beyan ettiği alt tedarikçilerinin dışında bir alt tedarikçi kullanması,

·         Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi,

·         Uzun süreli ve yüksek adetli bir kalite problemi yaşanması.

 

Tedarikçi; kendi alt tedarikçisinden de yukarıdaki durumlarda yeniden sunum istemek durumundadır.

 

4.8. Sözleşme ve Sipariş:

Seviye 1 malzemeler için tedarikçi ile Plasis Plasis Genel Satınalma Şartnamesi Şartnamede, ürün ve kalite sistemi ile ilgili taleplerimizin karşılanma zorunluluğuna ilişkin şartlar, Seri üretime geçildiğinde bu tedarikçilerle, seri üretime yönelik düzenli aralıklarla verilen programlar aracılığıyla çalışılır. Aksine bir tanımlama yapılmadıkça bu bilgi akışı yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilere, ilk iki ayı haftalık bazda olmak üzere en az altı aylık ve mümkün olan her durumda kesin ve öngörü şeklinde iletilir. Bir ay ve daha kısa süreyi kapsayan dönemsel programlar, kesin durumu gösterir.

 

4.9. Sevkiyat, Ambalajlama ve Ürün Tanımlama:

Tedarikçiler ürünlerini projenin başında, Plasis Plastik tarafından belirlenmiş ambalajlama talimatlarına uygun şekilde yaparlar. Plasis Plastik, tedarikçilerinden ürettikleri ürüne uygun ambalajlama talimatlarının oluşturulması sırasında mutlaka görüş alacaktır.

Sevkedilen ambalajların parça ve izlenebilirlik bilgilerini destekleyecek içeriğe sahip etiketler kullanılmalıdır.

Tedarikçiler, Plasis Plastik ambalajlarının temiz ve sağlam olarak sevk edilmesinden sorumludurlar.

 

4.10. Seri Sevkiyatta Teknik Kabul:

Tüm tedarikçiler, seri üretim sevkiyatları ile birlikte, Plasis Plastik ’in söz konusu parça ile ilgili hazırlamış olduğu İlk Numune – Giriş Muayene Talimat ‘larını (Plasis Plastik tarafından format gönderilmemesi durumunda, şartname veya resme göre hazırlanmış ölçüm raporu da olabilir) ve gerekli ürün raporlarını göndermelidirler. Sevkiyatlar ile birlikte bu dokümanların gelmemesi bir uygunsuzluk olarak değerlendirilecek ve malzemelerin giriş kalite kontrol sürecinin başlamasını engelleyecektir. Bu tür aksamalarda; Plasis Plastik, tedarikçilere performans değerlendirmesinde negatif puan olarak yansıtacaktır. Teknik kabulü yapan Kalite Güvence bölümümüzün yaptığı doğrulamada, rapor içeriğinin uygunsuz bulunması halinde, Plasis Plastik bulguları geçerli kabul edilir. Tedarikçi aksini ispat etmekte serbesttir.

Kalite uygunsuzlukları nedeniyle, giriş kalite kontroldan veya imalattan red olan ürünler nedeniyle Plasis Plastik ’in üretiminin aksaması durumunda; Plasis Plastik, tedarikçilerine her zaman hat duruş faturası kesebilir. Bu durumda Plasis Plastik ’in hesapladığı maliyetler esas alınır.

 

4.11. Mühendislik Onaylı Ürün Kabulü:

Ürün ya da prosesin daha önce onaylanandan farklı olduğu hallerde, tedarikçi; Plasis Plastik Satınalma Bölümün’den belli bir süre ve miktar için yazılı olarak sapma isteyebilir. Ancak tedarikçinin sapma isteyebilmesi için, çıkan hatanın nedenini ve alınacak kalıcı faaliyeti tespit ederek bu taleple birlikte Plasis Plastik’e iletmesi gereklidir.

Tedarikçinin bu talebi, Plasis Plastik Satınalma, Kalite Güvence ve gerekli olduğu durumlarda Üretim Bölümleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda; sapma onayı Satınalma Bölümü tarafından, verilmiş olan sapmaya ait onay numarası, geçerlilik süresi ve adet ile birlikte yazılı olarak tedarikçiye bildirilir. Tedarikçi bu onay ile sevk edeceği tüm malzemeye ait ambalajları Plasis Plastik’ den alınmış sapma onay numarası ile “uygun şekilde” işaretleyerek göndermekle yükümlüdür.

Sapma izninin bitmesi ve ürün ya da prosesin daha önce onaylanan şartlara dönmesi sonrasında sevk edilecek ilk partinin ambalajları üzerinde de, uygun ürün olduğunu belirten özel bir açıklama olmalıdır.

 

 

 

4.12. Kalite Problemi Bildirimine Cevap Verme:

Giriş kalite kontrolden ve üretimden red olan malzemeler için Kalite Güvence Bölümü tarafından 8D Raporu ile tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır.

Tedarikçi 48 saat içinde geçici aksiyonlarını, 7 iş günü içinde kalıcı aksiyonlarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. Düzeltici faaliyete tedarikçi tarafından yapılan faaliyetlerin etkinliği ve faaliyetin kapatılması Kalite Güvence Bölümü tarafından yapılır.

Tedarikçi 7 iş günü içinde red olan ürünlerin ne yapılacağı konusunda da Plasis Plastik’le mutabakat sağlamak durumundadır. Aksi takdirde red ürünler hurdaya ayrılarak tedarikçiye fatura edilecektir.

 

4.13. İade Analizleri:

Tedarikçiler, Plasis Plastk’e temin etmiş olduğu ürünlere ait iadelerin sebeplerini analiz ederek, bu sebepleri ortadan kaldıracak faaliyetleri gerçekleştirmek ve istenildiğinde bunları dokümante etmek ile yükümlüdürler.

 

4.14. Tedarikçi Alanında Doğrulama:

Gerek şirketimiz personelleri gerekse müşterilerimiz, önceden haber vermek kaydı ile, temin edilen ürünü tedarikçi sahasında doğrulayabilirler. Bu doğrulama, ürünün teknik kabul işlemini kaldırmaz. Adı geçen partinin teknik kabulde uygunsuzluğunun belirlenmesi durumunda parti red ve iade edilebilir. Plasis Plastik aksi belirtilmedikçe tedarikçilerinden temin edilen tüm ürünlere Run&Rate (Kapasite Doğrulaması) yapabilir. ve tedarikçilerden bu çalışma sonuçlarına uymasını ister.

Plasis Plastik Satınalma Bölümü, gerekli gördüğü projeler için, gerekli gördüğü tedarikçilerine, ilk numune aşamasında proses ve sistem denetimi yapar. Ayrıca seri imalatın güvenilirliğini kontrol altında tutmak amaçlı olarak, yine gerekli gördüğü tedarikçilerine, Tedarikçi Denetleme Planı çerçevesinde, gerekli görüldüğü noktalarda tedarikçilerden iyileştirme istenir ve üretim hatlarını riske atan faktörler ortadan kaldırılır. Bunun dışında gerekli görüldüğü durumlarda, strateji ve gelişim, iş organizasyonu, tedarikçi teslimat programları, kapasite, üretim kontrol ve sevkiyat açısından tedarikçileri değerlendirebilir.

 

4.15. Dokümanların ve Kalite Kayıtlarının Saklanması:

Tedarikçiler; Plasis Plastik ‘e temin ettikleri ürünlere ait tüm girdi kontrol, üretim kontrol, avadanlık ve ekipman kayıtları ve satınalma emirleri v.b. doküman ve kayıtları ürünün aktif olduğu süre + 1 takvim yılı boyunca saklamak zorundadır. Kalite performans kayıtları da oluştukları yıldan bir takvim yılı sonrasına kadar saklanır.

 

4.16. Tedarikçi Performans İzleme ve Değerlendirme:

Şirketimize düzenli olarak sevkiyat yapan yurtiçi ve yurtdışı tedarikçiler performans değerlendirme kapsamına alınır. Tüm tedarikçiler 3’er aylık dönemler sonunda Satınalma bölümünün sorumluluk ve koordinasyonunda Kalite Güvence Bölümünün katılımı ile değerlendirilirler. Performans sonuçları tedarikçilere 3 ay sonunda bildirilir. (PPM’i 0 olan tedarikçilere bildirim 3 aylık periyodlarda yapılır.) Eğer tedarikçi PPM değeri 0 değil ise tedarikçi aylık olarak değerlendirilir. Tedarikçiler performans bildirimleri için Plasis Plastik Satınalma bölümü ile temasa geçmelidirler.

Yıllık değerlendirme sonuçlarına göre, hedefleri tutturamayan tedarikçiler ile, kalite, lojistik ve planlama, ve satınalma konularında ilgili bölüm temsilcilerinin katılacağı “Tedarikçi Kalite İyileştirme” toplantıları düzenlenebilir. Bu toplantılara davet edilen tedarikçilerin mutlaka katılması beklenir. Toplantı sonrasında belirlenecek aksiyonların gerçekleşme durumu, ilgili tedarikçilerin Plasis Plastik ile gelecek dönemlerdeki iş birliklerini doğrudan etkiler.

Tedarikçiler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir ve her yıl başında, tedarikçilere o yıl için geçerli olacak Plasis Plastik tarafından belirlenmiş hedefler bildirilir. Her ay yapılacak değerlendirmelerde Kalite Güvence ve Satınalma bölümleri pareto analizleri ile en sorunlu tedarikçileri tespit eder ve bu tedarikçiler ile ilgili gerekli aksiyonlar başlatılır.

Tedarikçiler özel koşul ve tedarikçi ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı sürece 3 aylık periyotlarda aşağıdaki göstergeler ile izlenir ve tedarikçilere bildirilir.

·            Sevk edilen ürünün şartlara uygunluğu

PPM hedefi için Plasis Plastik ile anlaşılmalıdır. Anlaşılmadığı takdirde Plasis Plastik, ppm hedefini kendisi belirleme hakkını saklı tutar.

·            Alan beklemeleri ve sevkiyatın durması dahil ürünü ve/veya hizmeti alan fabrikada yaşanan müşteri sıkıntıları (şikayetler vb.).

Alan beklemeleri ve sevkiyatın durması dahil olmak üzere alıcı tesiste müşteri kesintileri (Tedarikçiden dolayı) kabul edilemez (Alıcı tesiste müşteri kesintileri hedefi 0’dır). Tedarikçi durumu doğrudan LEVEL-2'ye düşürülür ve meydana gelen herhangi bir “Alan beklemeleri ve sevkiyatın durması dahil ürünü ve/veya hizmeti alan fabrikada yaşanan müşteri sıkıntısı” için 8D açılır. Bu sürecin tüm maliyetini tedarikçi (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durma Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.) öder.

·            Teslimat Programı Performansı.

Eğer bir anlaşma ya da müşteri özel isteği yok ise teslimat programı performansı  ≥%90.

·            Navlun Gerçekleşme Sayısı.

Aşırı navlun kabul edilemez (Aşırı navlun için hedef 0’dır). Tedarikçi seviyesi doğrudan LEVEL-2’ye düşürülür ve tedarikçi nedeniyle oluşan tüm aşırı navlunlar için mutlaka 8D başlatılır. Tüm zararlar tedarikçi tarafından ödenir (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durması Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.)

·            Kalite veya teslimat sorunlarıyla ilgili özel durum müşteri bildirimleri.

Kalite veya teslimat konularında Özel Durum Müşteri Bildirimleri kabul edilemez (Özel Durum Müşteri Bildirimleri Hedefi 0’dır.). Tedarikçi durumu doğrudan LEVEL-2'ye düşürülür ve tedarikçi nedeniyle meydana gelen herhangi bir müşteri bildirimi için 8D başlatılır. Tüm zararlar tedarikçi tarafından ödenir (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durma Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.)

·       Satıcı iadeleri, garanti, saha faaliyetleri ve geri çağırmalar.

Bayi İadesi, Garanti Talebi, Saha Faaliyetleri ve Geri Çağırma (Tedarikçiden dolayı) kabul edilemez (Tedarikçiden Nedeniyle Bayi İadeleri, Garanti Talebi, Saha İşlemleri ve Geri Çağırma Hedefi 0’dır.) Tedarikçi seviyesi doğrudan LEVEL-2’ye düşürülür ve ortaya çıkan herhangi bir tedarikçi nedeniyle olan “Bayi İadesi, Garanti Talebi, Saha İşlemleri ve Geri Çağırma için 8D açılır. Tüm zararlar tedarikçi tarafından ödenir (Ayıklama Maliyeti, Aşırı Navlun Maliyeti, Müşteri Hat Durması Maliyeti, Geri Çağırma Maliyeti, vb.).

 

4.16.1 Sevkiyatlarda Termine Uyum:

Lojistik ve Planlama bölümü tarafından hesaplanır. Terminler haftalıktır.

Tedarikçi teslimat performansı; 35 puan üzerinden özel koşul belirtilmediği sürece 3 aylık periyotlarda değerlendirilir.

 

4.16.2 Sevkiyatlarda Aşırı Navlun:

Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından takip edilir. Sözleşme yapıldığı sırada ürün çeşidi, sevkiyat miktarı ve sıklığı dikkate alınarak Plasis Plastik Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından sevkiyatın hangi araç türü ile yapılacağı tedarikçilere bildirilir. Bu bildirim dışında yapılan nakliye tarzları “aşırı navlun” tanımına girer. Örneğin 100 birim ürünün, 1 kamyon ile nakledilmesi söz konusu ise ve tedarikçi de 100 birim ürününü, 1 kamyon ile sevketmişse, normal navlun gerçekleşmiştir. Ancak, tedarikçi gecikmeden ötürü kamyon yerine iki kamyonet ile sevkiyatı yapmışsa, fazladan yapılan ödeme kadar kısmı “aşırı navlun” tanımına girer. Aşırı navlun ya da karayolu yerine hava yolu ile sevkiyat yapılmışsa, yine “aşırı navlun” tanımı devreye girer. Aşırı navlun tedarikçi kaynaklı ise, navlun ücreti tedarikçi tarafından ödenir ya da Plasis Plastik tarafından ödenir ve tedarikçiye fatura edilir.

 

4.16.3. Tedarikçi PPM:

PPM değerlendirme sonuçları; dönem içinde Plasis Plastik üretimi ve Müşterilerinde çıkan tedarikçi kaynaklı problemli parça adedinin aynı dönem içinde Plasis Plastik’e sevk ettiği parça adedine bölümünün, milyon adede oranından hesaplanır.

 

4.17. Tedarikçi Geliştirme Programları:

Bu el kitabı kapsamında yer alan Seviye I tedarikçilerin, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi esas alınarak IATF 16949 8.4.2.3 ve 8.4.2.5. maddeleri uyarınca geliştirilmesi hedeflenmektedir. Seviye I tedarikçilere, gelişmişlik durumları ve Plasis Plastik ’in ürün ve hizmetlerine etki derecelerine göre ortak iyileştirme çalışmaları, ziyaretler, denetimler gibi faaliyetler planlanır. Tedarikçilerimizden beklentimiz, bu faaliyetlere aktif olarak katılmaları ve önerileri ile sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmalarıdır.

Sürekli sorun yaşanan, problemlerini çözmeyen, gerekli etkinliği göstermeyen tedarikçilerle ilişki kesilir, seçilen tedarikçiler ise Kalite Sisteminin geliştirilmesi konusunda desteklenir ve yönlendirici rol oynanır.

 

5. UYGUN OLMAYAN ÜRÜN ve HİZMETLER:

Tedarikçiler şüpheli veya uygun olmayan tüm ürünlerin kontrolü ve uygunsuzlukların önlenmesi için güçlü bir prosedüre sahip olmalıdır.

Tüm yönetim ve çalışanlar prosedürü ve prosedürün önemini anlayacak şekilde eğitilmiş olmalıdırlar.

Tedarikçi, şüpheli bir durum tespiti durumunda derhal Plasis Plastik’i bilgilendirmelidir.

Müşteride herhangi bir problem tespit edildiğinde, tedarikçi derhal bilgilendirilir ve müşteri hattındaki tüm ürünler, depolardaki tüm ürünler, alt-tedarikçideki ürünler, yoldaki ve diğer lokasyonlardaki tüm ürünler şüpheli ürün statüsüne alınır. Tedarikçi, düzeltici aksiyon planının, yakalama metodunun (kalite kontrol yöntemi vb.) ve uygun ürün tanımlamasının (etiket bilgisi, uygun parça lot numarası vb.) yazılı bir çıktısını vermek zorundadır.

Her şüpheli parçanın seri numarası, düzeltici-önleyici aksiyonların sonuçlarının kayıtları, özel bir izlenebilirlik sağlanmış şekilde uygun ilk partinin tanımlanması gibi şüpheli ürünlerin tanımlanmasını ve karantinaya alınmasını da içerecek şekilde acil düzeltici-önleyici aksiyonların tüm başlıkları organize edilmelidir.

Uygun Olmayan Ürün başlığı altında bahsedilen bilgilerin tümü Plasis Plastik Kalite ve Satınalma departmanları ile şikâyet alındığından itibaren paylaşılmalıdır.

Tedarikçilerden, şüpheli malzemeyi iade etmek ve değiştirmek ve gerekli durumlarda müşteri tesislerinde herhangi bir kesinti olmasını önlemek için gerekli tüm eylemleri gerçekleştirmeleri beklenir. Plasis Plastik, gerektiğinde işçilik ve diğer bileşenler de dahil olmak üzere, malzemenin iadesi ve üretim kaybı dahil olmak üzere, tedarikçinin neden olduğu uygun olmayan ürün kaynaklı tüm masrafları tedarikçiden alma hakkını saklı tutar.

 

5.1 TEDARİK EDİLEN ÜRÜNÜNÜN DOĞRULAMA SÜREÇ PROSESİ

Tedarikçi Kalifikasyon Süreci, tedarikçinin performansının Plasis Plastik gereklilikleriyle uyumlu olmadığını tanımlamaktadır.

Sürecin amacı, sunulan ürünler, malzemeler ve hizmetlerin Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in müşterilerinin gerekliliklerini yeniden yerine getirmesi için tedarikçilerde uygun aksiyonların uygulanmasını sağlamaktır. Tedarikçiler, problemlerin süresine ve ciddiyetine bağlı olarak üç seviyeden birinde sınıflandırılırlar.

Seviye-1, Seviye-2 ve Seviye-3 tedarikçiler Plasis Plastik Tedarikçi Geliştirme Süreci kapsamına alınır.

 

5.1.1     KALİFİKASYON SINIF KRİTERLERİ

KALİFİKASYON-1 (S-1):

·    Minimum 2 veya daha fazla tedarikçi performans ölçme kriteri ardışık 2 ay boyunca başarılamadığında.

·    2.Taraf Denetim Sonucu 70 puandan az ise

·    Tekrar eden hatalar (12 ay içerisinde aynı üründe aynı kök nedene ait aynı hatanın yeniden görülmesi) olduğunda tedarikçiye (Plasis Plastik) gelen şikayetler doğrultusunda lot başına 1 paket iken (PR.743) 3 parti sevkiyatı süresince 1.Seviye sıkılaştırılmış muayenede lot başına 2 paket numune alarak konrol edilir panoda ki numune üzerine (turuncu etiket) yapıştırılır. (Otomotiv) için AQP’ si düşürülülür ve o partiye AQP’siz etiket ile tanımlanarak kontol ve izlenebilirliği sağlanmış olur. 

 

KALİFİKASYON-2 (S-2):

·    2. Taraf Denetim Sonucu 60 puandan az ise

·    Depolardaki beklemeler, sevkiyatın durdurulması da dahil müşteride aksamalar var ise (şikayetler, hat duruşları vb.) (Plasis Plastik tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisindeki aksamalar)

·    Aylık olarak hesaplanan Tedarikçi Performans Puanı ≤ 70 ; tedarikçi C grubu ise

·    Tedarikçi risk puanı 8 ve 8’in üzerinde ise

·    Aşırı navlun oluşumu var ise (Plasis Plastik’in tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisine aşırı navlun yapması)

·    Kalite veya teslimat sorunlarıyla ilgili Özel Durum Müşteri Bildirimleri var ise (Plasis Plastik’in tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisinden bildirim alması)

·    Saha Faaliyetleri ve Geri Çağırmalar var ise (Plasis Plastik’in tedarikçisi nedeniyle Plasis Plastik’in müşterisinde oluşan).

·    Tedarikçi SEVİYE-1 olması ya da düşük performansı nedeniyle bir aksiyon almıyor ise • Tedarikçi SEVİYE-1’de çok uzun süre kalıyor ise (2 aydan fazla)

·    2.Tekrarlayan şikayet doğrultusunda  3 parti sevkiyatı süresince lot başına  numune alma miktarı 2.Seviye sıkılaştırılmış muayenede 3 pakete artırılarak kontrolü yapılır panoda ki numune üzerine 1 adet daha (turuncu etiket) yapıştırarak (Otomotiv) için AQP’ si düşürülmüş olan partiye AQP’siz etiket ile tanımlanır kontol ve izlenebilirlik sağlanmış olur.

 

KALİFİKASYON-3 (S-3):

·    2. Taraf Denetim Sonucu 50 puandan az ise

·    Tedarikçi SEVİYE-2 olması ya da düşük performansı nedeniyle bir aksiyon almıyor ise

·    Tedarikçi SEVİYE-2’de çok uzun süre kalıyor ise (5 aydan fazla)

·    Aylık olarak hesaplanan Tedarikçi Performans Puanı üç ay üst üste ≤ 70 ; tedarikçi üç ay üst üste C grubu ise

·    Sağlanan ürün ve hizmetlerde sağlık ve güvenlik ile ilgili bir risk var ise

·    Kalite yönetim sistemi sertifikasının süresi dolmuş ve aradan 6 aydan fazla süre geçmiş ise

·    3. Taraf KYS denetiminde major uygunsuzluk alındı ise ya da sertifika geçersiz ise

·    Tedarikçi düzeltici faaliyetler için yeterli iş birliğini sağlamıyor ise

·    Tedariğin emniyeti sağlanamıyor ise

·    3. Tekrarlayan şikayet doğrultusunda  3 parti sevkiyatı süresince lot başına numune alma miktarı 3. Seviye sıkılaştırılmış muayenede 5 pakete artırılarak kontrolü yapılarak panoda ki numune üzerine 1 adet daha (turuncu etiket) yapıştırarak (Otomotiv) için AQP’ si düşürülmüş olan partiye AQP’siz etiket ile tanımlanır kontol ve izlenebilirlik sağlanır.

 

*** Birbirini izleyen üç parti boyunca kalite kabul seviyesi edilebilir ise (bir problem yok ise) tedarikçi kalifikasyon seviyesi kaldırılır ve kalifikasyon seviyesi koşulları kaldırılır.

 

5.1.2 KALİFİKASYON SEVİYELERİNİN KONTROLLÜ SEVKİYATI

SEVİYE-1 (S-1):

·    Seviye-1, var olan kontrol sisteminden ayrı olarak tedarikçinin, %100 kontrol yapılan bir kontrol sistemi başlatmasını gerektirir.

·    Seviye-1 karantinaya alınmış kontrol alanı tedarikçi tarafından ayrı olarak tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

·    Tanımlanmış kontrol işlemi tedarikçi alanında ayrı bir personel tarafından yapılır.

·    Kontrol her vardiya için yapılmalı ve günlük olarak Plasis Plastik’e raporlanmalıdır.

·    Seviye-1 süreçlerinin tüm maliyetlerinden tedarikçi sorumludur.

 

SEVİYE-2 (S-2):

·    Seviye-2, var olan kontrol sisteminden ayrı olarak tedarikçinin, %100 kontrol yapılan bir kontrol sistemi başlatmasını gerektirir. Ayrıca Plasis Plastik’ de kendi çalışanlarıyla ya da dışarıdan bir ayıklama firmasıyla %100 ayıklama yapar.

·    Seviye-2 karantinaya alınmış kontrol alanı tedarikçi tarafından ayrı olarak tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

·    Tanımlanmış kontrol işlemi tedarikçi alanında ayrı bir personel tarafından yapılır.

·    Kontrol her vardiya için yapılmalı ve günlük olarak Plasis Plastik’e raporlanmalıdır.

·    Plasis Plastik’in müşterilerinin yoldaki ya da kendi alanlarındaki parçalar ayıklanacaktır. Faaliyetlerin tümü Plasis Plastik tarafından alınacak ve tedarikçiye şarj edilecektir.

·    Seviye-2 süreçlerinin tüm maliyetlerinden tedarikçi sorumludur.

 

 

 

SEVİYE-3 (S-3):

·    Seviye-3, var olan kontrol sisteminden ayrı olarak tedarikçinin, %100 kontrol yapılan bir kontrol sistemi başlatmasını gerektirir. Ayrıca Plasis Plastik’ de kendi çalışanlarıyla ya da dışarıdan bir ayıklama firmasıyla %100 ayıklama yapar.

·    Seviye-3 karantinaya alınmış kontrol alanı tedarikçi tarafından ayrı olarak tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

·    Tanımlanmış kontrol işlemi tedarikçi alanında ayrı bir personel tarafından yapılır.

·    Kontrol her vardiya için yapılmalı ve günlük olarak Plasis Plastik’e raporlanmalıdır.

·    Plasis Plastik, yoldaki, müşterideki ve kendi stoklarındaki tüm parçalar için ayıklama yaptırır (3 ay için) . Bu sürecin tüm maliyetleri tedarikçiye şarj edilir.

·    Plasis Plastik’in müşterilerinin yoldaki ya da kendi alanlarındaki ürünler ayıklanacaktır. Faaliyetlerin tümü Plasis Plastik tarafından yapılacak ve tedarikçiye şarj edilecektir.

·    Seviye-3 süreçlerinin tüm maliyetlerinden tedarikçi sorumludur.

 

            Seviye Tanımı

  Hatalı Sevkıyat Takip

Nunume Alma Miktarı /    Tanımlama Etiketi

                1.Seviye

                  3 Parti

               2 Paket / AQP’ siz

                2.Seviye

3 Parti

               3 Paket / AQP’ siz

    3.Seviye

                  3 Parti

               5 Paket / AQP’ siz

 

6. KALİTE GEREKLİLİKLERİ

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, en az doğrulanmış ve akredite edilmiş ISO 9001:2015 sertifikası sahibi olmalıdır ama ikinci taraf denetimler ile Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri minimum gerekliliklerine ve mevcut ise mutlaka Müşteri Özel İsteklerine uygunluğu kanıtlanmalıdır.

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, 3. Taraf denetimlerde aldığı major uygunsuzluk olması durumunu ve/veya belgeyi geçersiz kılan durumları kesinlikle Plasis Plastik’e bildirmelidir.

Plasis Plastik, tedarikçiler için PPM değerini maksimum 80 PPM olarak tanımlamıştır. Tedarikçi, Plasis Plastik ile anlaşılan başka bir PPM hedefi olmadığı sürece, Maksimum 80 PPM hedef değerine uymakla ve 0 hata hedefi ile ürün sağlamakla yükümlüdür.

 

6.1 DENETİMLER

6.1.1 Genel Gereklilikler

Denetim periyotları Plasis Plastik tarafından belirlenir ve tedarikçi denetimden en az 10 gün önce bilgilendirilir. Plasis Plastik tarafından sistemin uygunluğunu kontrol etmek amacıyla Kalite Yönetim Sistem denetimi, Üretim Proses Denetimi ve Ürün denetimleri planlanabilir.

Eğer yatırım gerektiren ya da uzun bir termin süresine ihtiyaç duyulan bir uygunsuzluk yok ise denetimde tespit edilen uygunsuzluklar maksimum 15 gün içerisinde kapatılmalıdır.

Eğer yatırım gerektiren ya da uzun bir termin süresine ihtiyaç duyulan bir uygunsuzluk var ise (15 günden daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulan) tüm aşamaları içeren aksiyon zaman planı Plasis Plastik tarafından onaylanmalıdır.

Eğer anlaşmada belirtilen bir müşteri özel isteği var ise, anlaşmada bahsedilen gerekliliklere göre tedarikçi denetimi için farklı bir denetim şablonu ve soruları kullanılabilir (VDA 6.3 vb.).

Ürün ölçümü ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonunu yapan tedarikçiler ISO 17025’e göre akredite olmalıdır. (Kalibrasyon zincirinin devamlılığı sağlandığı sürece ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu üretici tarafından da yapılabilir.)

Planlanmış bir yeniden sertifikalandırma olmadan sertifika tarihinin sona ermesi durumunda sona erme tarihinden en az 3 ay önceden Plasis Plastik’e bildirmelidir. Yeni sertifika istenmeden Plasis Plastik kalite sorumlusuna gönderilmelidir. İptal edilmiş ya da askıya alınmış sertifikalar hızlı bir şekilde Plasis Plastik’e bildirilmelidir.

 

6.1.2 Kalite Yönetim Sistem Denetimi

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, yıllık bir programa göre, Otomotiv Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu doğrulamak için proses yaklaşımı kullanarak, 3 yıllık bir periyot içerisinde tüm kalite yönetim sistemi proseslerini denetlemelidir.

 

6.1.3 Üretim Prosesi Denetimi

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, 3 yıllık bir takvim periyodunda, müşteri özel isteklerini baz almış bir yaklaşım ile etkinlik ve verimliliklerini belirlemek için tüm üretim proseslerini denetlemelidir. Müşteri tarafından tanımlı bir yaklaşım olmadığı takdirde, kullanılacak olan yaklaşımı tedarikçi belirleyecektir.

Tüm denetim planlarında denetim, üretim proseslerinin tüm vardiyaları için yapılmalıdır.

Proses denetimi, proses risk analizinden (PFMEA vb.) gelen uygulamaların, kontrol planının ve ilgili diğer dokümanların efektifliğini ölçecek şekilde yapılmalıdır.

 

6.1.4 Ürün Denetimi

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, üretim adımlarına uygun, özel teslimat gerekliliklerine uygunluğu doğrulanmış, müşteri özel isteklerini temel almış bir yaklaşım kullanarak ürünleri denetlemelidir. Müşteri tarafından tanımlı bir yaklaşım olmadığı takdirde, kullanılacak olan yaklaşımı tedarikçi belirleyecektir.

 

7. RİSK ANALİZLERİ ve ACİL DURUM EYLEM PLANLARI

Tedarikçi risk seviyesini belirleyen, analiz eden, değerlendiren ve azaltan iş sürekliliği planları kurmalıdır. Ayrıca tedarikçi, etkinliği sağlamak için risk tanımlamayı, analiz değerlendirmesini, riski azaltmayı, izlemeyi ve düzenli aksiyonları içeren bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Tedarikçi bir üretim durdurma riskini tespit ettiğinde, Plasis Plastik alıcı tesisin Üretim Kontrol ve Lojistik birimlerini 12 saat içinde haberdar etmek için her türlü çabayı göstermelidir. Problem, ürünün kesintisiz tedariği için alınan acil aksiyonlar ile birlikte iletilmelidir. Üretim kesintileri, doğal afetler, siyasi huzursuzluk, savaş, kapasite sorunları, kalite sorunları, iş grevleri, planlanan çalışma süreleri veya tedarikçinin belirtilen kapasite hacimlerini karşılamasını engelleyen diğer olayları içerebilir (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) geri kazanım ve Plasis Plastik tesisi ve nihai müşteri üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

 

8. MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ (MÖİ)

Tedarikçi, OEM ve Plasis Plastik’in tüm özel isteklerine uymalıdır.

Plasis Plastik tarafından Tedarikçilerine şartnameler, Teknik resimler veya sözleşmeler ile iletilen Müşteri Özel İstekleri tedarikçi tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

Plasis Plastik, iş ziyaretleri veya denetimler sırasında müşterinin özel gereksinimlerinin tatminini doğrulama haklarını saklı tutar.

 

9. YASAL DÜZENLEYİCİ GEREKLİLİKLER ve UYGULAMALARI

Plasis Plastik’e sağlanan ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin ulusal yasal ve düzenleyici şartlara bütünüyle uygunluğundan emin olmak tedarikçilerin sorumluluğundadır. Tedarikçi, değişikliklere veya aksamalara neden olabilecek yasal değişiklikleri gecikme olmadan Plasis Plastik'e bildirmelidir.

 

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (End-of-Life Vehicle (ELV)) / Uluslararası Malzeme Veri Sistemi (IMDS) Raporlaması

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ELV) Direktifi, 2000/53/EC, Avrupa Komisyonu tarafından "ömrünü tamamlamış araçların çevreye etkisini en aza indirmek." İçin hazırlanmıştır. Direktifin Ek II de yayınlanan bazı istisnai durumlar hariç, araçlar ve araç parçalarında kurşun, cıva, kadmiyum ve artı altı değerlikli krom kullanımı yasaktır. Bu, Avrupa Birliğine (AB) üye devletler, Kuzey Amerika ve bazı Japon, araç üreticileri için zorunlu bir gerekliliktir.

ELV Direktifine ek olarak, Polibromlu bifeniller (PBBs) ve polibromine difenil eterler (PDBEs) gibi bazı alev geciktirici madde kullanımını sınırlandıran AB Direktifleri, 2002/95/EC (RoHS) / 2002/96/EC ve 2003/11/EC gibi diğer yasal gerekliliklerde uyulması zorunludur. Bu direktiflere göre Plasis Plastik’e sevk edilen ürün ve malzemelerde PBBs veya PDBEs bulunmamalıdır.

Tüm tedarikçiler, Plasis Plastik’e tedarik ettikleri tüm parçalar ve malzemelerde yukarıda belirtilen yasal gereksinimlere uymak zorundadır.

Üretim parçası onay prosesinin bir parçası olarak, tedarikçi IMDS’ni kullanarak Plasis Plastik’e verdiği ürün veya hammaddelerin içerdiği tüm kimyasal malzemeleri raporlaması gerekir. IMDS’e giriş, Plasis Plastik ürünü onaylamadan önce yapılması gerekir.

IMDS raporlama için www.mdsystem.com/ web sitesi kullanılır. Hazırlanan MDS, sistem üzerinden Plasis Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. - ID 168715  gönderilir.

     

 

REACH

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin Avrupa Tüzüğü (EC) No 1907/2006 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. Tedarikçiler, Plasis Plastik’e tedarik ettikleri ürünlerin tüm REACH şartlarına uygun olmasını sağlamalıdır. Plasis Plastik tedarikçilerinden, kendi tedarik zincirini kurmalarını ve bu zincir içinde REACH kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekler.  REACH Otomotiv Sanayi (AI) dahil olmak üzere tüm sektörler için geçerlidir. Otomotiv sanayi (AI) olarak araç üreticileri ve onların tedarikçi zincirinin tüm alt tedarikçileri, REACH kapsamında çeşitli rol ve sorumluluklara sahiptir. Otomotiv Sanayi için REACH sorumluluklarını açıklamak üzere tüm dünya otomotiv sanayi temsilcileri tarafından “Otomotiv Sanayi için REACH Kılavuzu” geliştirilmiştir. Bu kılavuz ve REACH hakkında bilgiye;

www.acea.be/collection/Reach_publications/,

www.ec.europa.eu, http://reach.immib.org.tr/  

www.acea.be/industry-topics/tag/category/reach

adreslerinden erişilebilir.

 

Gıda ile Temas Eden Ürünleri İçin Kullanılan Ürünlerde Aşağıda Belirtilen Gerekliliklere Uygun Tedarik Gerçekleştirilmektedir. Sevk edilecek ürünlerde aşağıda belirtilen direktifler geçerlidir.

EC 2023/2006 (on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food)         

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik        

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği    

EU 10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food)     

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği        

EC2002/72 Plastik Malzemeler ve Ürünler    

Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği         

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği          

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği         

EC 1935/2004 ( Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü )           

FDA 21CFR177.1520 Tek ve Tekrarlanan Kullanım Gıda Temas Yüzeylerinin Temel Bileşenleri Olarak Kullanılan Maddeler     

82 711 EEC Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzeme ve eşya bileşenlerinin göçünü test etmek için gerekli temel kurallar  

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik   

EC 94/62 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği       

 

10. ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİ

Plasis Plastik, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesini sağlamayı taahhüt eder. 

Plasis Plastik, tedarikçilerinden çevresel problemlere aktif bir bağlılık, duyarlı bir yaklaşım ile bu tavrı, tedarikçilerinin tüm uygulamalarında görmeyi bekler.

Plasis Plastik ve Plasis Plastik’in tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, Yasal Gereklilikler, Müşteri Özel İstekleri (MÖİ), Özel Yazılı Anlaşmalar, IMDS, REACH ve RoHS vb. gerekliliklere uymakla yükümlüdür.

Plasis Plastik, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar ve tedarikçilerinden çalışanlarına da aynı uygulamaları yapmalarını bekler. Tedarikçilerin, çalışanlarının güvenli bir şekilde çalışma sorumluluğunu kabul etmeleri konusunda onları destekler.

 

11. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (CSR) / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ETİK GEREKLİLİKLERİ:

Tedarikçilerden, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında aşağıdaki konularla ilgili, kurallar ve uygulamalar beklenir:

·         Çocuk işçi ve genç işçi,

·         Ücretler ve faydalar,

·         Çalışma saatleri,

·         Zorunlu çalışma ve insan kaçakçılığı,

·         Örgütlenme özgürlüğü, (toplu pazarlık da dahil)

·         Taciz,

·         İş sağlığı ve güvenliği,

·         Yolsuzluk, gasp, rüşvet,

·         Ayrımcılık karşıtlığı,

·         Gizlilik,

·         Finansal sorumluluk, (doğru kayıtlarla)

·         Bilginin gizliliği,

·         Adil rekabet ve tekelcilik karşıtlığı,

·         Çıkar çatışması,

·         Sahtecilik,

·         Fikir mülkiyeti,

·         İhracat kontrolü ve ekonomik yaptırımlar,

·         Kimliğin korunması ve misillemenin engellenmesi,

·         Enerji tüketimi ve sera gazı etkileri,

·         Su kalitesi ve tüketimi,

·         Hava kalitesi,

·         Doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması,

·         Sorumlu kimyasal yönetimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tedarikçi performans değerlendirmeleri aşağıdaki kriterlere göre gerçekleştirilir. 

 

KALİTE PERFORMANSI

a.    Ürün / Hizmet Toplam Kalite Puanı  ( 45 puan )

·         PPM Değerlendirmesi ………………………………: 20 puan

·         Kalite Raporlu Sevkıyat …………………………….: 5 Puan

·         Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Değerlendirmesi ….: 0, -2, -5

·         Sorun Yaratma Durumu ……………………………: 0 veya -5 Puan

·         Kalite Sistem Denetim Puanı ……………………...: 10 Puan

·         Proses Denetim Puanı ……………………………..: 10 Puan

 

TESLİMAT PERFORMANSI

b.    Termin, Zamanında Teslimat Toplam : ( 35 puan )

·         Teslimat Miktarına Uyum ………………………….: 10 Puan

·         Teslimatlarda Termine Uyum ……………………..: 10 Puan

·         Standart ambalaja Uyum …………………………..: 5 Puan

·         Program değişikliklerine Uyum ……………………: 5 Puan

·         Pahalı Navlun ……………………………………….: 5 Puan

 

FİYAT PERFORMANSI

c.     Fiyat Toplam : ( 20 puan )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedarikçi Performans Puanının Hesaplanması ve Değerlendirilmesi

Tedarikçi Değerlendirme Puanı = Kalite Puanı + Teslimat Puanı + Fiyat Puanı

 

Kalite, Teslimat ve Fiyat kriterlerinin değerlendirilmesi ve denetim puanının eklenmesi ile oluşan Tedarikçi Performans Değerlendirmesi sonucunda alınan performans puanı aşağıdaki gibi değerlendirilir.

 

Tedarikçi Seviye 

Derecelendirme

Değerlendirme

100 - ≤ 85

A

Tedarikçi firmanın güvenirliliği, teknik giriş kontrolün kaldırılabileceği seviyedir. Uzun vadeli sözleşmeler ile tedarik önceliği ve iş garantisi sağlanır. Yeni ürün verilmesinde öncelikli gruptur.

85 > - ≤ 70

B

Uzun vadeli sözleşme grubuna geçebilmek için işbirliği yapılacak, destek verilecek gruptur.

70 > - ≤ 50

C

Bir yıl süre ile düzeltici faaliyetleri takip edilir ve bir üst gruba çıkması talep edilir. Yeni ürün verilmez.

50 > - 0

D

İyileştirme periyotları ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı beklenmeksizin tedarikçi ile iş ilişkisi kesilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASİS PLASTİK İLETİŞİM BİLGİLERİ;

 

 

GENEL MÜDÜR

Aziz TUNA

E-mail: aziztuna@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Fax. : 0 212 858 20 04

 

KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

Şahap ÖZDOĞAN

E-mail: kaliteguvence@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Fax. : 0 212 858 20 04

 

SATINALMA ve PLANLAMA SORUMLUSU

Yalçın GÜNALTAY

E-mail: yalcin@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Tel   : 0 505 657 02 08

Fax. : 0 212 858 20 04

 

KALİTE KONTROL SORUMLUSU

Tamer ÇALIŞKAN

E-mail: tcaliskan@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Tel   : 0 532 521 09 98

Fax. : 0 212 858 20 04

TE KONTROL SORUMLUSU

Tamer ÇALIŞKAN

E-mail: tcaliskan@plasisplastik.com

Tel   : 0 212 858 20 03

Tel   : 0 532 521 09 98

Fax. : 0 212 858 20 04